Nieuws

IND stuurt informatiebrief over naturalisatie van pardonners | 10 februari 2017
De Immigratie- en Naturalisatiedienst stuurt houders van een zgn. pardonvergunning een brief met informatie over ‘Nederlander worden’. Dit betreft echter geen versoepeling van het documentenvereiste, dat zovele pardonners verhindert Nederlander te worden.
Dossier Bed Bad Brood - een chronologisch overzicht | 01 februari 2017
Een chronologisch overzicht van de ontwikkelingen met betrekking tot de Bed Bad Brood opvang in Nederland:
EHRM: nationale rechters moeten belang van kind volledig toetsen | 01 februari 2017
Opnieuw doet het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een belangwekkende uitspraak met gevolgen voor de Nederlandse asielpraktijk: nationale rechters moeten de belangenafweging en besluitvorming van de overheid niet slechts marginaal maar volledig toetsen aan het belang van het kind.
In 2016 kreeg Nederland geen 31.600 maar 18.200 asielaanvragen | 25 januari 2017
Volgens staatssecretaris Dijkhoff bedroeg in 2016 de 'totale asielinstroom' 31.600 personen. Het gebruik van de term 'asielinstroom' is echter verwarrend, omdat in het internationaal taalgebruik daarmee slechts de eerste asielaanvragen worden aangeduid.
EHRM: ook toegankelijkheid medische zorg moet worden onderzocht | 12 januari 2017
Een recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens betekent dat de IND, bij het uitzetten van asielzoekers die medische zorg behoeven, niet alleen de aanwezigheid in het land van herkomst, maar ook de feitelijke beschikbaarheid van die zorg voor betrokkene voortaan zal moeten onderzoeken.
VN Mensenrechtencomité: belangen kind eerste overweging | 28 december 2016
Het VN Comité voor Mensenrechten heeft eerder dit jaar een uitspraak gedaan over de belangen van kinderen in vreemdelingrechtelijke procedures en een uitzettingsbevel veroordeeld wegens onevenredige hardheid.
Raad van State geeft eindelijk gevolg aan jurisprudentie Europees Hof | 22 december 2016
Na vele jaren lijkt er eindelijk een einde te komen aan de vaste jurisprudentie van de Raad van State die bepaalt dat asielzoekers geen opvang krijgen als ze in hoger beroep gaan.
Methodiek Bed-Bad-Brood èn Begeleiding werkt | 28 november 2016
Afgewezen asielzoekers die geen kans maken om legaal in Nederland te verblijven, moeten vertrekken. Daarover was de afgelopen week veel te doen. Het leek alsof de gemeenten die ‘bed, bad, brood’-opvang bieden en staatssecretaris Dijkhoff het hierover oneens waren. Maar dat is niet zo; eigenlijk is iedereen vóór dit principe.
Onderhandelingen 'bed,bad,brood'-opvang afgebroken | 22 november 2016
Staatssecretaris Dijkhoff heeft de gesprekken met de gemeenten over de ‘bed,bad,brood’-opvang afgebroken. Volgens de gemeenten kwam dit volkomen onverwacht; ze dachten dichtbij een akkoord te zijn. Dijkhoff liet bovendien weten per direct geen financiële vergoeding meer te geven voor de bbb-opvang.
Advocaat-Generaal EU-Hof: belang van kind voorop | 09 november 2016
De Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geadviseerd dat een buitenlandse ouder van buiten de EU, die de zorg heeft voor een kind dat de nationaliteit van een EU-lidstaat heeft, verblijfsrecht in de EU moet krijgen om voor het kind te kunnen zorgen. Dat advies is gebaseerd op de rechten van het kind die in het EU-recht en het Kinderrechtenverdrag zijn vastgelegd.