Nieuws

Europees Hof: langdurige staatloosheid strijdig met art 8 EVRM | 19 mei 2020
Op 12 mei 2020 deed het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg wederom een belangrijke uitspraak over staatloosheid. Het Hof tikte Hongarije op de vingers omdat het een staatloze man ruim 15 jaar in onzekerheid heeft gelaten, hetgeen negatieve gevolgen heeft gehad voor de opbouw van zijn privéleven. Dat de man inmiddels een verblijfsvergunning heeft in Hongarije, laat onverlet dat Hongarije inbreuk heeft gemaakt op artikel 8 EVRM.
Gemeente Groningen: succesvol eerste jaar LVV | 21 april 2020
De gemeente Groningen is tevreden over het eerste jaar van de proef met de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Er zijn goede resultaten geboekt, schrijft het gemeentebestuur in een brief aan de raad.
Noodonderdak voor asielzoekers in kazerne bij Zoutkamp | 24 maart 2020
De Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp (in Noord-Groningen) is de 'noodonderdak'-locatie voor nieuwe asielzoekers. Dat is afgelopen vrijdag 20 maart bekendgemaakt.
Besluit- en vertrekmoratorium Libië verlengd | 20 december 2019
Het op 1 juli van dit jaar ingestelde moratorium voor asielzoekers uit Libië wordt met een half jaar verlengd, zo heeft staatssecretaris Broekers-Knol besloten.
Groningen gaat van BBB+ naar landelijke pilot LVV | 05 november 2019
De gemeenteraad van Groningen heeft ingestemd met het uitvoeringsplan voor de LVV, de zogeheten Landelijke Vreemdelingen Voorziening. In deze pilot werken de gemeente Groningen, diverse rijksdiensten en de ngo INLIA samen aan opvang en perspectiefontwikkeling voor dakloze vreemdelingen.
Nieuw ambtsbericht: Syrië nog steeds onveilig voor vluchtelingen | 15 juli 2019
Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op 5 juli een nieuw thematisch ambtsbericht gepubliceerd over de veiligheidssituatie in Syrië. Nog steeds worden in dat land de mensenrechten systematisch geschonden. Syrische vluchtelingen hebben daarom nog steeds bescherming nodig.
Besluit- en vertrekmoratorium voor Libië ingesteld | 05 juli 2019
Vanwege het toenemend geweld in Libië heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit- en vertrekmoratorium ingesteld. In het in april gepubliceerde ambtsbericht van Buitenlandse Zaken werd de veiligheidssituatie als ‘onverminderd slecht’ omschreven.
Gemeenten gaan 'staatlozen' helpen | 19 juni 2019
Diverse gemeenten hebben zich voorgenomen om vreemdelingen in Nederland van wie geen nationaliteit bekend is te gaan helpen door ze officieel als ‘staatloos’ te registreren in de bevolkingsadministratie.
Raad van State: hoger beroep heeft niet automatisch schorsende werking | 22 februari 2019
Uit het indienen van een hoger beroep volgt niet automatisch schorsende werking, zo heeft de Raad van State bepaald in navolging van een eerdere uitspraak van het Europese Hof van Justitie.
Deadline aanvragen kinderpardon 25 februari | 11 februari 2019
Vandaag, 11 februari is de overgangsregeling Kinderpardon bekend gemaakt in de Staatscourant. Wie niet eerder een aanvraag had gedaan krijgt daarvoor nog maar 2 weken de tijd.