Staatssecretaris besluit tot verlenging van de LVV-pilots - Nieuws

Staatssecretaris besluit tot verlenging van de LVV-pilots


09 juli 2021
Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid heeft besloten de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen met drie maanden te verlengen tot 1 juli 2022.

Dit maakte ze bekend in een brief aan de Tweede Kamer d.d. 28 juni 2021. In de brief geeft de staatssecretaris haar beleidsreactie op de Tussenevaluatie van de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV's) die op haar verzoek door het WODC was uitgevoerd. 

Na overleg met de bestuurders van de vijf deelnemende gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen) en de VNG heeft de staatssecretaris besloten de zgn. ontwikkelfase te verlengen tot eind 2021 en de convenanten die zouden aflopen op 1 april 2022 met drie maanden te verlengen. Ook de financiering van de pilots uit de begroting van J&V zal tot 1 juli 2022 ongewijzigd worden voorgezet.

Met deze verlenging beoogt de staatssecretaris het volgend kabinet de ruimte te geven voor zorgvuldige afweging en besluitvorming ten aanzien van het doorontwikkelen van de LVV's naar een landelijk dekkend netwerk.

 

Meer informatie:
De Kamerbrief van de staatssecretaris d.d. 28 juni 2021

Lees ook:
Tussenevaluatie Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen gepubliceerd

 

 

Terug