Besluit- en vertrekmoratorium Afghanistan verlengd - Nieuws

Besluit- en vertrekmoratorium Afghanistan verlengd


25 februari 2022
Staatssecretaris Van der Burg heeft bekendgemaakt dat hij het besluit- en vertrekmoratorium Afghanistan met een half jaar zal verlengen.


De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer d.d. 23 februari 2022. Naar verwachting wordt het nieuwe algemene ambtsbericht over Afghanistan in maart door het ministerie van Buitenlandse Zaken gepubliceerd, waarna een nieuw zgn.  'landgebonden asielbeleid' voor Afghanistan wordt vastgesteld.

Een moratorium geeft de juridische mogelijkheid om wettelijke beslistermijnen voor asielverzoeken uit een bepaald land te verlengen, maar in individuele gevallen kan de staatssecretaris altijd besluiten een ingediende asielaanvraag in te willigen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Afghanen die voor de Nederlandse missie in Afghanistan hebben getolkt of andere gevoelige werkzaamheden verricht en daardoor bij terugkeer gevaar lopen. Dat geldt ook voor andere risicogroepen zoals bekeerlingen en LHBTI-ers.

Zolang over de asielaanvraag niet is beslist kan een asielzoeker nog geen gezinsherenigingsprocedure starten; een moratorium kan in dat geval betekenen dat achtergebleven gezinsleden nog maanden langer in een onzekere en gevaarlijke situatie zullen verkeren.

 

Meer informatie:
De Kamerbrief van de Staatssecretaris d.d. 23 februari 2022

 

 

Terug