Toch paspoort voor alle pardonners - Nieuws

Toch paspoort voor alle pardonners


08 juli 2021
Op de valreep van het Kamerreces heeft staatssecretaris Broekers-Knol besloten toch alle plm. 8.500 houders van een Ranov-vergunning ('pardonners') toe te staan te naturaliseren.

Ze meldde dat in een brief aan de Tweede Kamer d.d. 7 juli 2021, die vergezeld ging van een nieuw WODC-onderzoek naar de belemmeringen van pardonners bij het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Alle plm. 10.000 houders van een verblijfsvergunning op grond van het generaal pardon in 2007 die niet eerder konden naturaliseren worden nu vrijgesteld van het vereiste een gelegaliseerde geboorteakte en een geldig paspoort van het land van herkomst te overleggen bij de naturalisatie-aanvraag.

Eerder werden alleen de plm. 2.000 pardonners die ten tijde van het ingaan van het generaal pardon minderjarig waren al hiervan vrijgesteld.

De staatssecretaris komt hiermee eindelijk tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer, die haar de afgelopen maanden middels drie aangenomen moties had opgeroepen.

Naar aanleiding van de tweede motie kondigde de staatssecretaris aan eerst nader onderzoek door het WODC te willen afwachten. Daarop kwam veel kritiek, omdat VluchtelingenWerk, de Nationale Ombudsman en de IND zelf in de afgelopen jaren allemaal al uitvoerige onderzoeken naar deze materie hebben gedaan. 

In het nu verschenen 'factsheet' schrijft het WODC:
"Uit verschillende onderzoeken gedaan tussen 2014- 2017 kwam naar voren dat de documenteneis verreweg het grootste obstakel vormde voor nog niet genaturaliseerde Ranov-vergunninghouders om een verzoek tot naturalisatie in te dienen. Sindsdien zijn er geen grote beleidswijzigingen doorgevoerd en zonder geldig paspoort en/of geboorteakte is het ook in 2021 nog steeds moeilijk om te naturaliseren. (...)"

De beleidswijziging zal pas per 1 november 2021 worden ingevoerd, om de uitvoerende instanties waaronder de gemeenten, voldoende gelegenheid te geven de werkprocessen aan te passen en hun dienstverlening hiervoor in te richten. Op aanvragen tot naturalisatie die voor die tijd worden ingediend zal tot 1 november a.s. niet worden beslist.

 

Meer informatie:
De Kamerbrief van de staatssecretaris d.d. 7 juli 2021
Het WODC-rapport (N)ooit Nederlander worden?

 

 

Terug