Besluit- en vertrekmoratorium voor Oekraïne ingesteld - Nieuws

Besluit- en vertrekmoratorium voor Oekraïne ingesteld


02 maart 2022
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft een besluit- en vertrekmoratorium ingesteld voor asielzoekers uit Oekraïne. In verband met de Russische inval op 24 februari is bovendien de aanwijzing van Oekraïne als veilig land van herkomst opgeschort.


Door de inval van Russische troepen op 24 februari 2022 is de veiligheidssituatie in Oekraïne ernstig verslechterd, schreef de staatssecretaris aan de Tweede Kamer op 28 februari 2022. En hoewel Oekraïense burgers in principe visumvrij voor langere tijd in Nederland mogen verblijven, zouden ze wel asiel kunnen aanvragen.

Met het instellen van dit moratorium worden de beslistermijnen in lopende en nog te ontvangen asielaanvragen met een jaar verlengd. Van eventueel afgewezen en uitgeprocedeerde Oekraïense asielzoekers wordt niet verlangd dat ze naar hun land terugkeren; zij houden recht op opvang en overige voorzieningen.

Het advies aan Oekraïners die al enige tijd zonder status in Nederland verblijven is, om zich nu onder het moratorium te melden bij de IND en een herhaalde asielaanvraag in te dienen. Daarvoor kunnen zij dit formulier invullen, ondertekenen en meenemen naar het Aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze hebben dan in ieder geval tot aan de afloop van het moratorium opvang, ziektekostenverzekering etc. en daarna gaat pas de termijn lopen waarbinnen de IND over de asielaanvraag moet beslissen.

 

Meer informatie:
De Kamerbrief over het instellen van het moratorium d.d. 28 februari 2022
De informatie over het indienen van een herhaalde asielaanvraag ('hasa') op de website van de IND

 

 

Terug