Nunë en Davit mogen in Groningen blijven - Nieuws

Nunë en Davit mogen in Groningen blijven


05 oktober 2021
Naar aanleiding van de behandeling van het beroep bij de Rechtbank Groningen op 30 september 2021 heeft de IND bevestigd dat het gezin van Nunë en Davit alsnog een verblijfsvergunning krijgt.

Tijdens de zitting van de rechtbank werd de stelling van de IND dat het gezin 'niet in beeld' zou zijn geweest onderuit gehaald door de aanwezigheid van meerdere documenten in het IND-dossier waarop het verblijfsadres van het gezin stond vermeld. 

De vader van het gezin had zich acht jaar geleden zelf aan het loket van de IND gemeld om het adres door te geven. Het memo dat dit bevestigt zit eerder wel in het dossier, maar blijkt eruit verdwenen. De IND verklaart tegen de rechter dat de dienst zelf mag bepalen welke stukken relevant zijn om toe te voegen voor de zaak.

“Heel bijzonder”, zegt advocaat van het gezin Berber Swart, met gevoel voor understatement. “De wet bepaalt dat alle op de zaak betrekking hebbende stukken moeten worden toegevoegd aan het procesdossier. En dit stuk gaat om de essentie van de zaak: het gezin heeft zich beschikbaar gehouden voor de IND.”

Na een schorsing voor overleg maakt de vertegenwoordiger van de IND bekend dat de dienst het negatieve besluit intrekt en een nieuwe beslissing zal nemen. Reeds de volgende dag bevestigt de IND aan de advocaat van het gezin dat een verblijfsvergunning wordt toegekend.

Het oud-Kamerlid voor de ChristenUnie Joël Voordewind, die als getuige in deze zaak was opgeroepen, noemt het zorgwekkend dat de IND de dossiers zo slecht op orde heeft: “Zo’n grote dienst, die beslist over asielaanvragen, en dan je dossier zo slecht op orde hebben; zo wordt met levens gespeeld.” Het kan letterlijk leven en dood betreffen, zegt Voordewind: “Denk bijvoorbeeld aan bekeerlingen of LHBTI’s uit Pakistan of Iran.” In contact met partijgenoten in de Tweede Kamer heeft hij aangegeven dat het functioneren van de IND moet worden doorgelicht.

Na afloop van de zitting in Groningen twittert hij: "IND geeft toe het dossier niet goed gelezen te hebben. Adres van kinderen was wel bekend. (...) Genânt dit. Gaat over mensenlevens".

 

Terug