Nieuwe wetgeving voor staatlozen niet langer controversieel - Nieuws

Nieuwe wetgeving voor staatlozen niet langer controversieel


12 mei 2021
Het wetsvoorstel 'vaststellingsprocedure staatloosheid' wordt door de nieuwe Tweede Kamer niet langer als ‘controversieel’ beschouwd.

De Tweede Kamer in nieuwe samenstelling heeft de eerdere 'controversieel'- verklaring ongedaan gemaakt, waardoor het zich al jaren voortslepende wetgevingstraject weer op gang kan komen.

Nederlandse wet- en regelgeving inzake staatloosheid schiet tekort; 46.000 inwoners van ons land vallen al jarenlang tussen wal en schip, omdat ze niet kunnen aantonen dat ze staatloos zijn en daarom geen verblijfsvergunning of paspoort kunnen krijgen.

Er liggen ook al jarenlang diverse rapporten, opgesteld door o.a. het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de VN (UNHCR) en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ), die de problemen in kaart brengen die het niet hebben van een paspoort of nationaliteit veroorzaken. Een al in 2016 ingediend wetsvoorstel ‘vaststellingsprocedure staatloosheid’ is vervolgens jarenlang aangehouden, omdat de regering zich wilde beraden op aanpassingen.

Eind vorig jaar oordeelde het VN Mensenrechtencomité in een baanbrekende uitspraak dat Nederland de rechten van het kind schendt doordat een kind zonder nationaliteit zich niet officieel kan laten registreren als staatloos, om op die grond in aanmerking te komen voor een status in Nederland. Het comité droeg de Nederlandse regering op om binnen een half jaar de wetgeving aan te passen, zodat die voldoet aan de ook door Nederland ondertekende VN-verdragen inzake de beperking van staatloosheid.

De nu voorliggende voorstellen ontmoeten ook kritiek: zo krijgt een erkend staatloze, tegen alle adviezen van mensenrechtendeskundigen en -organisaties in, geen automatisch verblijfsrecht in Nederland. Ook de criteria voor kinderen van staatloze ouders om het Nederlanderschap te kunnen verkrijgen voldoen niet aan de internationaal erkende standaard met betrekking tot de rechten van het kind.


Lees ook:
Wetsvoorstel vaststellingsprocedure staatloosheid eindelijk ingediend

 

 

 

Terug