Nieuws

Vanuit bewaring wordt slechts eenderde uitgezet naar land van herkomst | 16 juni 2017
Om een goed beeld te krijgen van de effectiviteit van vreemdelingendetentie heeft het LOGO-secretariaat cijfers opgevraagd over het jaar 2016. Daaruit blijkt dat slechts 30% van de vastgezette vreemdelingen is uitgezet naar het land van herkomst.
'Bed-Bad-Brood' is bittere noodzaak | 09 juni 2017
Het stopzetten van opvang leidt er niet toe dat mensen eerder uit Nederland vertrekken. Die conclusie kan worden getrokken uit een landelijk onderzoek naar de effecten van ‘bed-bad-brood’-opvang. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van Amnesty International en de Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS).
EU Hof van Justitie: 'hogere belang' van kind gaat voor | 10 mei 2017
Het Hof van Justitie van de EU deed op 10 mei 2017 een belangwekkende uitspraak over de rechten van Nederlandse kinderen met een ouder van buiten de EU. De mate van afhankelijkheid van het minderjarig kind kan betekenen dat die ouder aanspraak kan maken op een verblijfsvergunning binnen de EU.
Brief LOGO aan staatsscretaris | 01 mei 2017
In de diverse gemeenten waarin Bed Bad Broodopvang wordt gegeven aan vreemdelingen die anderszins niet in aanmerking komen voor opvang vanuit het Rijk wordt inmiddels een groot aantal ongedocumenteerde vreemdelingen opgevangen. In een aantal gemeenten wordt er daarbij gekozen om niet alleen opvang te bieden, maar ook begeleiding (BBB+). Omdat geen mens, en ook geen vreemdelingrechtelijk dossier, gelijk is, is het zaak om maatwerk te bieden in deze begeleiding voor wat betreft maatschappelijke en juridische…
Motie kinderpardon genegeerd | 30 maart 2017
Op dinsdag 21 februari 2017 werd er in de Tweede Kamer een motie aangenomen voor soepelere regels rondom het kinderpardon voor kinderen die geworteld zijn in Nederland. Het kabinet heeft echter besloten de motie niet uit te voeren.
IND stuurt informatiebrief over naturalisatie van pardonners | 10 februari 2017
De Immigratie- en Naturalisatiedienst stuurt houders van een zgn. pardonvergunning een brief met informatie over ‘Nederlander worden’. Dit betreft echter geen versoepeling van het documentenvereiste, dat zovele pardonners verhindert Nederlander te worden.
Dossier Bed Bad Brood - een chronologisch overzicht | 01 februari 2017
Een chronologisch overzicht van de ontwikkelingen met betrekking tot de Bed Bad Brood opvang in Nederland:
EHRM: nationale rechters moeten belang van kind volledig toetsen | 01 februari 2017
Opnieuw doet het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een belangwekkende uitspraak met gevolgen voor de Nederlandse asielpraktijk: nationale rechters moeten de belangenafweging en besluitvorming van de overheid niet slechts marginaal maar volledig toetsen aan het belang van het kind.
In 2016 kreeg Nederland geen 31.600 maar 18.200 asielaanvragen | 25 januari 2017
Volgens staatssecretaris Dijkhoff bedroeg in 2016 de 'totale asielinstroom' 31.600 personen. Het gebruik van de term 'asielinstroom' is echter verwarrend, omdat in het internationaal taalgebruik daarmee slechts de eerste asielaanvragen worden aangeduid.
EHRM: ook toegankelijkheid medische zorg moet worden onderzocht | 12 januari 2017
Een recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens betekent dat de IND, bij het uitzetten van asielzoekers die medische zorg behoeven, niet alleen de aanwezigheid in het land van herkomst, maar ook de feitelijke beschikbaarheid van die zorg voor betrokkene voortaan zal moeten onderzoeken.