Nieuws

VN Mensenrechtencomité: belangen kind eerste overweging | 28 december 2016
Het VN Comité voor Mensenrechten heeft eerder dit jaar een uitspraak gedaan over de belangen van kinderen in vreemdelingrechtelijke procedures en een uitzettingsbevel veroordeeld wegens onevenredige hardheid.
Raad van State geeft eindelijk gevolg aan jurisprudentie Europees Hof | 22 december 2016
Na vele jaren lijkt er eindelijk een einde te komen aan de vaste jurisprudentie van de Raad van State die bepaalt dat asielzoekers geen opvang krijgen als ze in hoger beroep gaan.
Methodiek Bed-Bad-Brood èn Begeleiding werkt | 28 november 2016
Afgewezen asielzoekers die geen kans maken om legaal in Nederland te verblijven, moeten vertrekken. Daarover was de afgelopen week veel te doen. Het leek alsof de gemeenten die ‘bed, bad, brood’-opvang bieden en staatssecretaris Dijkhoff het hierover oneens waren. Maar dat is niet zo; eigenlijk is iedereen vóór dit principe.
Onderhandelingen 'bed,bad,brood'-opvang afgebroken | 22 november 2016
Staatssecretaris Dijkhoff heeft de gesprekken met de gemeenten over de ‘bed,bad,brood’-opvang afgebroken. Volgens de gemeenten kwam dit volkomen onverwacht; ze dachten dichtbij een akkoord te zijn. Dijkhoff liet bovendien weten per direct geen financiële vergoeding meer te geven voor de bbb-opvang.
Advocaat-Generaal EU-Hof: belang van kind voorop | 09 november 2016
De Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geadviseerd dat een buitenlandse ouder van buiten de EU, die de zorg heeft voor een kind dat de nationaliteit van een EU-lidstaat heeft, verblijfsrecht in de EU moet krijgen om voor het kind te kunnen zorgen. Dat advies is gebaseerd op de rechten van het kind die in het EU-recht en het Kinderrechtenverdrag zijn vastgelegd.
Indienen kennisgeving opvolgende asielaanvraag geeft recht opvang | 19 september 2016
Recente uitspraken van de Raad van State en de Rechtbank Rotterdam maken een eind aan het kunstmatig onderscheid dat de IND maakt tussen een ‘kennisgeving’ en de daaropvolgende feitelijke ‘aanvraag’. Als gevolg hiervan bestaat eerder recht op rijksopvang door het COA.
EHRM: BBB voorkomt dat irreguliere vreemdelingen in extreme armoede terecht komen | 29 juli 2016
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft op 28 juli jl. bepaald dat de Nederlandse overheid (waaronder ook gemeenten begrepen worden) art. 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) niet heeft geschonden ten aanzien van een Ethiopische vluchteling die enige tijd in de Vluchtgarage in Amsterdam verbleef (zie bijlage). Het Hof oordeelt dat het voorzieningenstelsel van de Nederlandse overheid voor irreguliere migranten, waarmee expliciet ook de gemeentelijke Bed-Bad-Brood-opvang…
Raad van State: gemeente dient conform eigen BBB-beleid te handelen | 30 juni 2016
De RvS heeft op 29 juni 2016 in twee uitspraken bepaald dat gemeenten niet verplicht zijn BBB-voorzieningen te bieden, maar dat vreemdelingen tegen een besluit van de gemeente wel kunnen procederen in het kader van het vreemdelingenrecht.
Europees Hof oordeelt over 'bed,bad,brood' | 18 mei 2016
De uitspraak inzake ‘bed,bad,brood’ van de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State van 26 november 2015 is voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Deze hoogste Europese rechter heeft nu laten weten de zaak, die draait om de vraag of aan het bieden van ‘bed, bad,brood’ voorwaarden mogen worden gesteld, met voorrang te zullen gaan behandelen.
Niet iedereen uit de BBB-opvang krijgt toegang tot de VBL | 14 april 2016
De Dienst Terugkeer & Vertrek hanteert criteria voor toelating tot de Vrijheidsbeperkende Locatie. Dit blijkt uit het antwoord op een door het LOGO-secretariaat ingediend WOB-verzoek. Er blijven dus mensen op straat staan.