Uitzettingen vanuit bewaring 1e halfjaar 2017 - Nieuws

Uitzettingen vanuit bewaring 1e halfjaar 2017


16 augustus 2017
Ook in 2017 wordt niet meer dan een derde van de vreemdelingen vanuit bewaring uitgezet naar hun land van herkomst, zo blijkt uit het antwoord op een nieuw WOB-verzoek van het LOGO secretariaat.


In juni maakten we bekend dat in het gehele jaar 2016 vanuit vreemdelingenbewaring slechts een derde van de vreemdelingen werd uitgezet naar het land van herkomst. In vervolg daarop heeft INLIA ook de aantallen uitzettingen vanuit bewaring over het eerste halfjaar van 2017 opgevraagd.

Uit het antwoord van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) blijkt dat er in de periode 1 januari - 1 juli 2017 totaal 1.570 vreemdelingen in bewaring zijn genomen en 490 vreemdelingen zijn uitgezet naar het land van herkomst. Opnieuw blijkt dus dat (nog minder dan) een derde (31,2 %) van de doelgroep waarop het middel vreemdelingenbewaring 'ter fine van uitzetting' wordt toegepast daadwerkelijk naar het land van herkomst wordt uitgezet.

De meest voorkomende landen waar naar toe werd uitgezet waren:

Albanië - 160

Afghanistan - 40

Georgië - 40

Servië - 40

Polen - 20

Meer informatie:
Het volledige antwoord van de DT&V op het WOB-verzoek van het LOGO secretariaat, d.d. 3 augustus 2017

Terug