Reactie staatssecretaris Dijkhoff op LOGO-brief - Nieuws

Reactie staatssecretaris Dijkhoff op LOGO-brief


12 juli 2017
Op 20 april jl. stuurde de staatssecretaris een reactie op de LOGO-brief over een aantal groepen dakloze vreemdelingen met ernstige problematiek. In de brief van het LOGO wordt de aandacht gevraagd voor een drietal groepen dakloze asielzoekers. Het gaat dan om asielzoekers met ernstige medische en/of psychische problemen, asielzoekers met verslavingsproblemen en asielzoekers met een strafblad die dakloos in de samenleving rondzwerven. LOGO-gemeenten geven ook opvang aan deze groepen met ernstige problematiek vanwege redenen van openbare orde en veiligheid . LOGO - gemeenten zouden graag met de staatssecretaris komen tot realistische oplossingen voor deze doelgroepen waarbij de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ook aandacht heeft voor de lokale openbare orde en veiligheid en niet alleen het vreemdelingenbeleid.


In zijn reactie geeft de staatssecretaris aan dat hij het niet meer als onderdeel van zijn mandaat ziet om nieuwe maatregelen te treffen t.a.v. de problematiek van dakloze asielzoekers vanwege de formatie van een nieuw kabinet. De staatssecretaris erkent daarbij expliciet dat er niks is geregeld voor asielzoekers zonder Rijksopvang die verslaafd zijn.  De staatssecretaris noemt verder een aantal mogelijkheden die binnen het bestaande beleid oplossingen zouden kunnen bieden. Dit bestaande beleid heeft er echter juist toe geleid dat de betreffende asielzoekers dakloos rondzwerven.

De staatssecretaris verwijst o.a. aan het einde van de brief naar het brede Lokale Samenwerkingsoverleg (Lso) in Rotterdam om tot oplossingen te komen voor asielzoekers zonder Rijksopvang. Meerdere LOGO -gemeenten hebben echter al jarenlang de ervaring dat dergelijke Lso's de problematiek niet oplossen.

Klik hier voor de brief van de staatssecretaris.

Klik hier voor het artikel over de brief van het LOGO

Terug