Kamer stemt opnieuw voor naturalisatie van pardonners - Nieuws

Kamer stemt opnieuw voor naturalisatie van pardonners


22 april 2021
In de nieuwe samenstelling na de verkiezingen heeft een meerderheid van de Tweede Kamer opnieuw voor een motie gestemd die vraagt om naturalisatie van alle 10.000 pardonners.

De vorige uitspraak van de Tweede Kamer was op 9 februari van dit jaar, nog voor de verkiezingen. Toen ging de Kamer ook in meerderheid akkoord met een motie van SP en CDA, die de regering vroeg de belemmeringen op te heffen die de oorzaak waren van het feit dat ruim 10.000 houders van een ‘Ranov-vergunning' nog steeds geen Nederlander konden worden en niet voluit mee konden doen in de samenleving waar ze al zo’n 15 jaar deel van uitmaken.

Staatssecretaris Broekers-Knol schreef na het aannemen van de eerste motie dat ze eerst nader onderzoek door het WODC wil laten doen naar de belemmeringen voor naturalisatie. Dat is in het verleden echter al meermalen door IND, WODC en de Nationale Ombudsman onderzocht. Daarom vraagt de tweede motie om nieuw onderzoek te schrappen en direct invulling te geven aan de eerste motie van 4 februari 2021.

 

 

Terug