Kamermotie voor strafbaar stellen illegaal verblijf verworpen - Nieuws

Kamermotie voor strafbaar stellen illegaal verblijf verworpen


11 mei 2021
De Tweede Kamer heeft een motie voor strafbaar stellen van illegaal verblijf verworpen, die was ingediend door het Kamerlid Eerdmans van JA21.

De motie was ingediend tijdens een plenair debat op 14 april 2021 en werd alleen gesteund door de fracties van VVD, PVV, FvD, SGP en JA21, samen 65 stemmen. Alle andere fracties stemden tegen, inclusief de nieuw in de Kamer gekomen fracties van Volt, BBB en BIJ1. Ook 50PLUS stemde deze keer tegen, in tegenstelling tot de vorige keer dat in de Kamer over dergelijke moties werd gestemd (op 22 januari 2020).

Op eerdere pogingen om illegaal verblijf strafbaar te stellen kwam veel kritiek van het College voor de Rechten van de Mens en andere mensenrechtenorganisaties maar ook van de Raad van State en de Europese Commissie.

In 2011 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie in een zaak die in Italië speelde dat het strafbaar stellen van illegaal verblijf in strijd is met de EU-Terugkeerrichtlijn.

Terug