Tussenevaluatie Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen gepubliceerd - Nieuws

Tussenevaluatie Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen gepubliceerd


10 maart 2021
Op verzoek van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is een tussenevaluatie uitgevoerd van de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen.

In opdracht van het WODC is het onderzoek uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut. Op 5 maart 2021 is het rapport door de staatssecretaris aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het VJI concludeert dat binnen alle vijf gemeentelijke pilots (in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen) de samenwerking tussen betrokken partijen is verbeterd; er is meer onderling vertrouwen ontstaan en partijen gaan meer gezamenlijk op zoek naar bestendige oplossingen. Daarmee wordt bedoeld: terugkeer naar het land van herkomst, doormigratie naar een derde land waar de vreemdeling permanent kan verblijven of legalisering van verblijf in Nederland.

Wel moet men, als gevolg van de belemmerende impact van de coronacrisis op de activiteiten in het kader van de pilot, voorzichtig zijn met het trekken van conclusies. De uitkomsten van de tussenevaluatie bieden een nog te beperkte basis om onderbouwde uitspraken te doen over wat wel en niet werkt bij het streven naar bestendige oplossingen in het kader van de LVV-pilot. Het VJI doet een aantal aanbevelingen om de samenwerking te bestendigen en verder te verbeteren. 

Meer informatie:
Het volledige rapport en een samenvatting zijn hier te vinden op de site van het Verwey-Jonker Instituut

 

 

 

Terug