Nieuws

Gemeenten schrijven aan min. Hirsch Ballin n.a.v. uitspraak RvE | 15 maart 2010
Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa hebben de gemeenten van het samenwerkingsverband LOGO (Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang-en terugkeerbeleid) aan de ministers Hirsch Ballin (Justitie) en Rouvoet (Jeugd en Gezin) een brief gestuurd.
Raad van Europa: Nederland schendt Europees Sociaal Handvest | 02 maart 2010
Naar aanleiding van een klacht van Defence for Children International e.a. heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa op 27 februari jl. haar oordeel bekendgemaakt dat Nederland het Europees Sociaal Handvest (ESH) schendt door asielzoekers met kinderen op straat te zetten.
Regeling huisvesting pardonners verlengd | 15 februari 2010
Op zo’n 1000 mensen na zijn per 1 januari 2010 alle te huisvesten pardonners onder dak. De 441 gemeenten die hiervoor een taakstelling opgelegd hadden gekregen van de ministeries van Justitie en Wonen, Wijken en Integratie hebben in totaal 26.367 pardonners gehuisvest, 96 procent van het totaal. Er blijft een restgroep over van zo’n 1.000 pardonners die tot 1 juli 2010 nog aangemeld kunnen worden voor de pardontaakstelling. Justitie komt hiermee tegemoet aan gemeenten die nog in de eerste maanden van 2010…
IND beperkt motie Spekman | 09 februari 2010
De wijze van uitvoering van de motie Spekman door de IND leidt niet tot opvang van asielzoekers die al vóór 1 januari 2010 een aanvraag op medische gronden hebben ingediend.
Uitzetting Maastrichts gezin opgeschort | 02 februari 2010
Zondag is de uitzetting naar Jerevan (Armenië) van het gezin uit Limmel bij Maastricht op het laatste moment opgeschort. De rechtbank wees een verzoek om een voorlopige voorziening nog net aan het eind van de vrijdag toe. Tweede Kamerleden van PvdA, Christen Unie, GroenLinks en SP hebben staatssecretaris Albayrak van Justitie gevraagd de vreemdelingenbewaring van het Armeense gezin op te heffen en te wachten met uitzetting tot de vragen over de manier waarop het gezin uit de noodopvang is gehaald zijn beantwoord.
Vreemdelingenpolitie doet inval in noodopvang Maastricht | 25 januari 2010
In Maastricht is afgelopen donderdag 21 januari in de vroege ochtend een Armeens gezin van hun bed gelicht en afgevoerd naar het politiebureau in Heerlen en vandaar naar het uitzetcentrum in Rotterdam. Het gaat om een vader en moeder en hun twee kinderen van 7 en 9 jaar. Deze informatie is afkomstig van de Werkgroep Vluchtalarm Maastricht, die oproept het college van B&W en de gemeenteraad van Maastricht te steunen in de strijd voor een menswaardige behandeling en een verblijfsvergunning voor dit gezin, dat al…
Noodopvang - hoe nu verder? | 14 januari 2010
De noodopvang voor dakloze asielzoekers die door burgelijke gemeenten ondersteund wordt is al geruime tijd een discussie- en strijdpunt tussen rijksoverheid en gemeentebesturen. De zo vaak genoemde sluitingsdatum 1 januari 2010 is inmiddels gepasseerd. En er klinken tegenstrijdige geluiden: sommige gemeenten hebben publiekelijk aangekondigd te stoppen, anderen geven aan ook na 1 januari door te gaan. De Staatssecretaris brengt werkbezoeken aan noodopvanglocaties in het land die gesloten gaan worden, maar laat ook…
Onderzoeker: pardonregeling succes | 22 december 2009
De wetenschapper mr dr Carolus Grütters, verbonden aan het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft onderzoek gedaan naar de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de ‘Pardonregeling’. Hij heeft vastgesteld dat deze regeling een groot succes is geweest. Het doel: plm. 30.000 dossiers van ‘oudewetters’ wegwerken en zo een einde maken aan de jarenlange onzekerheid van betrokkenen is bereikt, dankzij een grondige voorbereiding en goed overleg met alle betrokkenen zoals…
Motie Anker overgenomen | 14 december 2009
Op 7 december jl. was in de Tweede Kamer wetgevingsoverleg ter voorbereiding op de wijzigingen per 1 juli 2010 van de Vreemdelingenwet 2000. Kamerlid Ed Anker (ChristenUnie) diende een motie in, waarin de regering wordt gevraagd de mogelijkheden tot en de consequenties van het bieden van opvang aan de groepen asielzoekers buiten schuld, verblijf bij kind en schrijnendheid in kaart te brengen, de Kamer binnen drie maanden over de uitkomsten daarvan te informeren en waar mogelijk met voorstellen te komen. De motie…
Opvang zieke ex-asielzoekers van start | 08 december 2009
Staatssecretaris Albayrak heeft besloten dat per 1 januari 2010 zieke vreemdelingen, die na afwijzing van hun asielverzoek een verblijfsvergunning aanvragen in verband met hun medische situatie, door het Rijk zullen worden opgevangen. Het is een goede zaak dat de motie Spekman die hierover op 17 december 2008 in de Tweede Kamer werd aangenomen nu wordt ingevuld. Daarmee is een belangrijk knelpunt weggenomen in de lastige verhouding tussen maatschappelijke organisaties, kerken en burgelijke gemeenten enerzijds en…