Nieuws

Rechtbank Zutphen: COA mag asielzoekster met baby niet op straat zetten | 03 mei 2010
De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen heeft op 29 april 2010 in kort geding uitgesproken dat het COA een Chinese asielzoekster met haar eenjarige dochtertje niet vanuit het AZC Winterswijk op straat mag zetten. De voorzieningenrechter had dit reeds eerder in het tussenvonnis van 19 februari 2010 bepaald. Thans is echter namens de asielzoekster ook een beroep gedaan op de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR), welke op 27 februari jl. bekend werd gemaakt.
De minister, de halve waarheid en een dooie mus | 29 april 2010
Afgelopen woensdag overlegde minister van Justitie Hirsch Ballin met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de noodopvang van asielzoekers. De voorzitter van de asielcommissie van de VNG, burgemeester Wienen van Katwijk, was positief over de uitkomsten van het overleg.
Belangwekkende kamermoties over gemeentelijke opvang | 23 april 2010
In de Tweede Kamer is op 21 april jl. naar aanleiding van het Algemeen Overleg over vreemdelingen- en asielbeleid van 24 maart 2010 gestemd over enkele moties inzake gemeentelijke opvang. De motie van De Krom (VVD), die "de regering verzoekt de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers door gemeenten onmiddellijk te stoppen en het terugkeer- en uitzetbeleid te intensiveren" is verworpen. De motie van Van Velzen (SP) is daarentegen aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht "tot…
Centrale Raad van Beroep: recht op opvang op basis van art. 8 EVRM | 23 april 2010
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft voor het eerst een recht op opvang vastgesteld op basis van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De Gemeente Rotterdam wordt opgedragen om in het kader van de WMO opvang te verstrekken aan een kwetsbare asielzoeker die rechtmatig in Nederland verblijft.
Rechtbank Den Haag negeert uitspraak ECSR: moeder met kinderen op straat | 20 april 2010
De civiele Rechtbank Den Haag heeft op 15 april 2010 in kort geding de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Justitie (DT&V) toestemming gegeven een asielzoekster uit Angola met haar drie kinderen te ‘ontruimen’ uit de Vrijheidsbeperkende Locatie in Ter Apel. De rechtbank volgde het oordeel van de minister van Justitie dat de recente uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten juridisch niet bindend zou zijn.
Gemeentelijke noodopvang in Groningen | 15 april 2010
De Gemeente Groningen biedt nog steeds ondersteuning aan dakloze vreemdelingen, ook na het definitief sluiten per 19 februari 2010 van de centrale noodopvanglocatie (het Formule 1 Hotel, dat werd beheerd door de Stichting Transitvoorziening Dakloze Vreemdelingen Groningen).
Rechtbank dwingt gemeente Utrecht tot noodopvang | 09 april 2010
De gemeente Utrecht moet van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht noodopvang regelen voor een Afrikaanse moeder en haar kind die vanuit het VBL in Ter Apel door de rijksoverheid op straat zijn gezet. De uitspraak van de rechtbank Utrecht volgt op de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van 27 februari 2010. Het ECSR oordeelde dat Nederland kinderen van asielzoekers niet meer op straat mag zetten.
Belang van het kind verzet zich tegen ontruiming uit azc | 19 maart 2010
De kortgedingrechter van de Rechtbank in Zutphen heeft in een uitspraak van 18 februari 2010 bepaald dat een Chinese vrouw met een acht maanden oude baby niet door het COA op straat mocht worden gezet. De Chinese vrouw en haar dochter hebben Hepatitis B en hadden geen alternatieve opvangmogelijkheden. Toch wilde het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) hen uit het asielzoekerscentrum in Winterswijk zetten.
Uitspraak Europees Comité in de media | 16 maart 2010
Hoewel de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten eind februari is gepubliceerd verschijnen er nu pas berichten in de media. Zo kopte op 15 maart De Volkskrant: "Nederland mag asielkinderen niet op straat zetten" en Het Parool en het Algemeen Dagblad maakten er beiden van : "Nederland moet illegale gezinnen opvangen". Het Dagblad van het Noorden opende vandaag 16 maart de voorpagina met een artikel onder de kop "Asielkind mag niet op straat gezet - Verbod van Europees…
Schandelijk late reactie van Justitie op uitspraak Europees Comité | 16 maart 2010
De uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten over de klacht van Defence for Children, gepubliceerd op 27 februari 2010, is reeds op 27 oktober 2009 aan de verantwoordelijke Nederlandse minister toegezonden. Conform de klachtenprocedure van het Comité krijgt de lidstaat die in het ongelijk is gesteld de uitspraak al vier maanden vóór bekendmaking toegezonden. In deze ‘bezinningsperiode’ kan de lidstaat zich op de gevolgen van de uitspraak beraden en alvast anticiperen op nieuw te maken beleid.