Nieuws

Staatssecretaris laat Somaliër uit AZC Utrecht op straat zetten | 03 oktober 2014
Op donderdagmorgen 25 september jl. werd een Somalische asielzoeker door de vreemdelingenpolitie uit het AZC Utrecht op straat gezet. Dat gebeurde op aanwijzing van staatssecretaris Teeven, die daarmee burgemeester Van Zanen van Utrecht passeerde. Deze had op grond van zijn exclusieve openbare orde bevoegdheid laten weten dat er geen politiebijstand mocht worden verleend.
Vijftig 'buiten beeld' gezinnen krijgen alsnog kinderpardon | 26 september 2014
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft op 24 september 2014 aan de Kamer geschreven dat hij aan vijftig gezinnen, van wie de aanvraag voor het kinderpardon aanvankelijk was afgewezen, toch een verblijfsvergunning heeft verleend. Het gaat om totaal 158 personen (kinderen, ouders en andere gezinsleden) die te lang ‘buiten beeld’ van de overheid zouden zijn geweest.
Geloofwaardigheid Teeven op het spel | 25 september 2014
[Commentaar LOGO secretariaat] Op donderdag 25 september 2014 is een Somalische asielzoeker - tegen eerdere afspraken met de gemeente in - ontruimd vanuit het asielzoekerscentrum van Utrecht. Hij werd niet uitgezet naar het land van herkomst, maar op straat gezet zonder onderdak of middelen van bestaan.
Rechtbanken gaan verschillend om met zaken kinderpardon | 18 september 2014
Over afwijzingen van aanvragen in het kader van het kinderpardon wordt veelvuldig geprocedeerd; dit leidt dan ook tot diverse rechterlijke uitspraken over de inhoud en toepassing van deze regeling. Wat daarbij opvalt is dat verschillende rechtbanken totaal verschillende uitgangspunten lijken te hanteren.
Mensenrechtencollege: gezinshereniging schiet te kort | 16 september 2014
Op 10 september 2014 heeft het College voor de Rechten van de Mens een rapport uitgebracht over de toepassing van de Europese richtlijn met betrekking tot gezinshereniging, waaruit blijkt dat Nederland het recht op bescherming van het gezinsleven onvoldoende waarborgt. Het college is kritisch over de Nederlandse praktijk, onder andere ten aanzien van het inkomensvereiste en de inburgeringswet, die in strijd worden bevonden met de richtlijn.
Procedure bij Europees Hof betekent soms 'in beeld bij rijksoverheid' | 09 september 2014
De Rechtbank Amsterdam heeft met een uitspraak op 12 augustus 2014 een nieuw element toegevoegd aan de discussie wanneer in het kader van de kinderpardon-regeling er sprake is van ‘in beeld zijn bij de rijksoverheid’. Een lopende procedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan daarvoor als voldoende bewijs worden beschouwd.
Staatssecretaris lijkt wederom uitspraak ECSR te negeren | 31 juli 2014
Op 9 juli 2014 heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) uitspraak gedaan in de klachtprocedure van de Protestantse Kerk in Nederland over het onthouden van voorzieningen aan asielzoekers door de Nederlandse overheid. Uit de snelle beantwoording van kamervragen hierover blijkt de staatssecretaris voorlopig niet van plan te zijn maatregelen te treffen.
Teleurstellende brief Teeven over naturalisatie van pardonners | 30 juli 2014
Ter uitvoering van een aangenomen motie heeft staatssecretaris Teeven overleg gehad met Vluchtelingenwerk Nederland over de knelpunten t.a.v. de naturalisatie voor pardonners. In een brief aan de Tweede Kamer van 21 juli 2014 heeft hij zijn bevindingen over deze gesprekken met VluchtelingenWerk uiteengezet. De uitkomst van deze gesprekken, en de wijze waarop de staatssecretaris ingaat op terecht gestelde en uiterst relevante vragen, zijn teleurstellend.
Wettelijke vertrektermijn aantoonbaar te kort | 17 juli 2014
Na de afwijzing van een asielaanvraag krijgt een asielzoeker 28 dagen om zijn terugkeer te realiseren. Om dit te bewerkstelligen is vaak contact met ambassades nodig om vervangende reisdocumenten zoals een eenmalig Laissez-Passer (LP) te verkrijgen. Tot 28 dagen na de afwijzing van zijn asielaanvraag houdt een asielzoeker in bepaalde gevallen nog opvang, deze vertrektermijn staat in artikel 62 lid 1 van de Vreemdelingenwet. Een uitzondering hierop is van toepassing op gevallen waarin de IND zaken als 'kennelijk…
Rechtbank: Wmo-opvang voor kwetsbare vreemdeling | 16 juli 2014
De gemeente Den Haag moet op grond van een uitspraak van de rechtbank van 4 juli 2014 een dakloze vreemdeling opvang geven in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).