Geen ontruiming Vluchtgarage - Nieuws

Geen ontruiming Vluchtgarage


24 februari 2015
De Rechtbank Amsterdam heeft in Kort Geding de gemeente Amsterdam verboden de zgn. Vluchtgarage te ontruimen. De rechtbank vindt het inhumaan de groep van ongeveer 125 asielzoekers die daar verblijft onder de huidige winterse omstandigheden op straat te zetten.


De groep van ongeveer 125 personen die sinds december 2013 in de Vluchtgarage in Amsterdam-Zuidoost verblijft, maakt deel uit van een grotere groep dakloze asielzoekers die bekend is geworden onder de naam ‘We Are Here’. De bewoners van de parkeergarage werden door de gemeente Amsterdam op 13 januari 2015 bij monde van de Officier van Justitie gesommeerd om het gebouw binnen acht weken, dus voor 11 maart 2015, te verlaten. Hiertegen hebben zij een kort geding aangespannen. Op 20 februari 2015 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, vanwege het spoedeisende belang van de zaak, hierover uitspraak gedaan.

De rechter stelt vast dat de bewoners inderdaad wederrechtelijk het pand, dat eigendom is van de gemeente Amsterdam, bewonen en dat zij dus in principe krakers zijn die uit het pand ontruimd kunnen worden. Dit ook omdat de gemeente concrete plannen heeft om het gebouw op korte termijn te slopen en er een grasveld aan te leggen ‘ter verbetering van de uitstraling en leefbaarheid van de buurt’.
 
De voorzieningenrechter overweegt echter: “Deze groep verblijft al langere tijd in Nederland. De situatie van de betrokkenen, van wie er ongeveer 125 in de parkeergarage verblijven, is uitzichtloos. Niet is gebleken van concrete mogelijkheden voor hen om hier iets aan te veranderen. Zij kunnen geen aanspraak maken op sociale voorzieningen en zijn aangewezen op hulp van anderen. Terugkeer naar hun eigen land is veelal problematisch. De voorzieningenrechter acht het in het licht hiervan inhumaan om deze groep uitgeprocedeerde asielzoekers onder de huidige winterse weersomstandigheden te ontruimen. Ontruiming zal immers waarschijnlijk tot gevolg hebben dat zij - in ieder geval - overdag geen onderdak meer zullen hebben en aangewezen zijn op de straat.” (rechtsoverweging 4.7)
 
De rechter oordeelt aldus dat de ontruiming in ieder geval tot 1 mei 2015 wordt verboden. De civiele rechter vindt dus ook dat alleen nachtopvang onvoldoende is. Deze uitspraak komt bovenop de eerdere uitspraken van de rechtbanken in Arnhem en Breda, waarin ook al werd geoordeeld dat onder omstandigheden nachtopvang alleen niet voldoende is, bijvoorbeeld als de betrokken vreemdeling ten gevolge van medische omstandigheden extra kwetsbaar is. Deze nieuwste uitspraak van de Rechtbank Amsterdam zet de deur open voor het argument dat het gedwongen overdag op straat verblijven eveneens als ‘inhumaan’ is aan te merken.
 
 
Meer informatie:
De uitspraak in kort geding van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam van 20 februari 2015
Terug