Advies aan burgemeesters inzake kinderpardon - Nieuws

Advies aan burgemeesters inzake kinderpardon


11 juni 2014
In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer van 4 juni jl. heeft staatssecretaris Teeven aangegeven bereid te zijn op grond van zijn discretionaire bevoegdheid welwillend naar voor het kinderpardon afgewezen dossiers te kijken, als burgemeesters hem voor 20 juni a.s. daarover een brief sturen. Het LOGO heeft burgemeesters daarvoor een advies gezonden.

Tijdens het overleg in de Tweede Kamer is helaas duidelijk geworden dat de staatssecretaris de toepassing van de criteria van de kinderpardonregeling niet zal bijstellen. Het enorme draagvlak in de samenleving, dat o.m. zijn weerslag vond in het beroep dat inmiddels 312 burgemeesters op de staatssecretaris hebben gedaan, heeft vooralsnog onvoldoende geholpen de staatssecretaris te bewegen tot een reëlere toepassing van de criteria van de regeling.

Het LOGO adviseert daarom burgemeesters van gemeenten, waar (afgewezen) kinderen uit de doelgroep voor het kinderpardon bekend zijn, alsnog voor 20 juni a.s. een brief te zenden aan de staatssecretaris, waarin het maatschappelijk belang en de schrijnendheid van het dossier worden benadrukt, met daarbij het verzoek om gebruik te willen maken van zijn discretionaire bevoegdheid. Daarbij kan ook worden vermeld als er sprake is van ontruiming uit een rijksvoorziening zoals een AZC, waardoor betrokkene niet (de gehele tijd) onder toezicht van rijksdiensten van de Vreemdelingenketen is geweest.

Klik hier voor de brief van het LOGO aan de burgemeesters d.d. 10 juni 2014, inclusief bijlage met bijzondere aspecten die kunnen worden meegewogen in het kader van de discretionaire afweging en klemmende redenen van humanitaire aard die kunnen leiden tot 'schrijnendheid'.

 

 

Terug