Noodonderdak voor asielzoekers in kazerne bij Zoutkamp - Nieuws

Noodonderdak voor asielzoekers in kazerne bij Zoutkamp


24 maart 2020
De Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp (in Noord-Groningen) is de 'noodonderdak'-locatie voor nieuwe asielzoekers. Dat is afgelopen vrijdag 20 maart bekendgemaakt.


De nieuwe voorziening was nodig, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel en alle COA-opvanglocaties maandag 16 maart de deuren sloten voor nieuwkomers. Minister Bijleveld van Defensie heeft de militaire locatie in de gemeente Het Hogeland aan haar beschikbaar gesteld, zo schreef staatssecretaris Broekers-Knol in een brief aan de Tweede Kamer. Er is plaats voor 300 asielzoekers, aan wie daar ‘de noodzakelijke voorzieningen’ worden geboden.

Van Ter Apel naar Zoutkamp
Nieuw aangekomen asielzoekers moeten zich nog wel eerst melden in Ter Apel, waar ze medisch worden gescreend en daarna beperkt geregistreerd door de Vreemdelingenpolitie. Ze kunnen geen asiel aanvragen, omdat de asielprocedure is opgeschort. Een bus brengt de asielzoekers vervolgens naar het kazerneterrein in Zoutkamp. Dat terrein mogen ze vervolgens niet zo maar verlaten; in verband met het corona-virus wordt hen een ‘strakke gebiedsbeperking opgelegd’.
Volgens de militaire gezaghebbers in Zoutkamp zijn er ook asielzoekers rechtstreeks naar de kazerne daar toegekomen. Dit is niet de bedoeling. Mogelijk is er verwarring ontstaan doordat de sluiting van Ter Apel breed bekend is gemaakt èn doordat asielzoekers vorige week bij de poort van het aanmeldcentrum werden weggestuurd.

Dublin-overdrachten opgeschort
Een andere maatregel die de staatssecretaris heeft bekendgemaakt is het tijdelijk opschorten van alle overdrachten van asielzoekers in het kader van ‘Dublin’. In ieder geval tot en met 6 april worden tussen Nederland en de andere EU-lidstaten geen asielzoekers meer overgedragen. (De ’Dublin’-verordening regelt dat asielzoekers kunnen worden teruggestuurd naar het land waar ze het eerste aankwamen, omdat ze alleen daar recht hebben op een asielprocedure.)

Geen ontruiming
Om ‘humanitaire redenen’, zo schrijft de staatssecretaris, is ook besloten tot ‘het tijdelijk continueren van opvang op COA-locaties van asielzoekers voor wie in een normale situatie het recht op opvang zou komen te vervallen’. Vanwege het corona-virus wordt er op dit moment dus niemand vanuit een AZC op straat gezet. 
 

Terug