Groningen gaat van BBB+ naar landelijke pilot LVV - Nieuws

Groningen gaat van BBB+ naar landelijke pilot LVV


05 november 2019
De gemeenteraad van Groningen heeft ingestemd met het uitvoeringsplan voor de LVV, de zogeheten Landelijke Vreemdelingen Voorziening. In deze pilot werken de gemeente Groningen, diverse rijksdiensten en de ngo INLIA samen aan opvang en perspectiefontwikkeling voor dakloze vreemdelingen.


Er zijn verspreid over Nederland op dit moment 5 LVV’s; behalve in Groningen ook in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. De regering wil zo uiteindelijk toe naar een landelijk dekkend systeem dat duurzame oplossingen biedt voor de doelgroep.

Deze dakloze vreemdelingen werden jarenlang door het Rijk op straat gezet, in de hoop hen daarmee te bewegen tot vertrek. De aanpak bleek echter niet het gewenste effect te hebben; mensen die op straat stonden bleken meer bezig met overleven dan met het opbouwen van een nieuw bestaan elders. Dit werd gestaafd door diverse onderzoeken.

De huidige regering besloot daarom tot de pilot met de LVV’s, die op 1 april 2019 van start is gegaan. Daarin moeten IND, DT&V (Dienst Terugkeer & Vertrek) en de AVIM (de Vreemdelingenpolitie) intensiever gaan samenwerken met de gemeente en de organisatie die de opvang en begeleiding realiseert – zoals in Groningen met de Stichting INLIA Groningen.

Methodiekontwikkeling
De Groninger LVV-pilot gaat uit van de methodiek die in de BBB+ (bed, bad, brood én begeleiding) werd gehanteerd. De basis ervan is 24 uurs-opvang waarin mensen intensieve begeleiding krijgen, gericht op het ontwikkelen van perspectief. Dat kan zijn: terugkeer naar eigen land, legale vestiging in een ander land of een verblijfsvergunning in Nederland. Essentieel daarbij is dat mensen tot rust kunnen komen en er vervolgens op basis van wederzijds vertrouwen wordt gewerkt aan het wegnemen van belemmeringen voor een nieuw toekomstperspectief. 
Uit onderzoek van het WODC  (het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum van het ministerie van Justitie & Veiligheid) en uit onderzoek van Amnesty International bleek dat deze aanpak het meest effectief was. Het is de bedoeling om de werkwijze de komende jaren waar mogelijk verder te verbeteren om nog betere resultaten te boeken.

Landelijk netwerk
Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben op 28 november 2018 in een akkoord afgesproken dat het aantal LVV’s na 3 jaar wordt uitgebreid van 5 naar 8 en dat er geleidelijk een landelijk dekkend netwerk van opvang voor dakloze asielzoekers zal ontstaan. De huidige BBB-opvangen in allerlei gemeenten kunnen dan, gelijktijdig met de groei van de LVV’s, geleidelijk worden afgebouwd. In de tussentijd stelt het Rijk ook cofinanciering beschikbaar voor die gemeenten waar al wel een BBB-voorziening is, maar die nog niet onder de reikwijdte van een LVV vallen.

Specialisatie
Elk van de vijf huidige pilots heeft ook een opdracht tot specialisatie in een bepaalde richting. In de BBB+ in Groningen verbleven naar verhouding al veel gasten met (ernstige) medische en/of psychiatrische aandoeningen en/of verslavingsproblematiek. Daarom zal de Groninger LVV zich ook specifiek op deze doelgroep richten. Daarnaast zal de LVV in Groningen zich gaan specialiseren in een regionale aanpak voor heel Noord-Nederland. Dat betekent niet dat mensen uit de doelgroep allemaal in de stad Groningen worden opgevangen; het betekent juist dat dezelfde methodische aanpak ook op andere locaties in het Noorden zal worden ‘uitgerold’.

 

Terug