Nieuw ambtsbericht: Syrië nog steeds onveilig voor vluchtelingen - Nieuws

Nieuw ambtsbericht: Syrië nog steeds onveilig voor vluchtelingen


15 juli 2019
Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op 5 juli een nieuw thematisch ambtsbericht gepubliceerd over de veiligheidssituatie in Syrië. Nog steeds worden in dat land de mensenrechten systematisch geschonden. Syrische vluchtelingen hebben daarom nog steeds bescherming nodig.

Het ambtsbericht geeft gedetailleerde informatie over de veiligheidssituatie in diverse provincies van Syrië. In delen die in handen zijn van de regering van president Assad is sprake van minder militair geweld, maar er zijn ook gebieden waar nog steeds gevochten en gebombardeerd wordt.

Vluchtelingen die uit Syrië naar omliggende landen zoals Turkije, Irak en Jordanië zijn uitgeweken worden onder druk gezet ‘vrijwillig’ terug te keren. Zij lopen dan echter grote risico’s, onder andere omdat ze ‘gescreend’ worden door de vele veiligheidsdiensten die al jarenlang verantwoordelijk zijn voor grootschalige mensenrechtenschendingen. Jonge mannen worden als dienstplichtige gedwongen aan het front te gaan vechten en iedereen die als opposant van het regime van Assad wordt gezien kan slachtoffer worden van verdwijning, detentie en marteling.

Het ambtsbericht besluit met een zin die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat:
“Degenen die terugkeren naar Syrië keren terug naar een land waar volgens de OHCHR*) geen rechtstaat is, de vrijheid van meningsuiting wordt onderdrukt, op grote schaal mensenrechtenschendingen worden gepleegd en de economische situatie slecht is.”  (pag. 95)

In een gezamenlijke brief roepen Amnesty International en VluchtelingenWerk Nederland daarom op het huidige beleid te handhaven en Syrische vluchtelingen in Nederland te blijven beschermen ‘zolang er geen duurzame, veilige en menswaardige condities bestaan voor terugkeer’.
 

*) OHCHR = Office of the High Commissioner for Human Rights van de Verenigde Naties

 

Meer informatie:
Het thematisch ambtsbericht Syrië juli 2019  (link naar de website van Buitenlandse Zaken)
De brief van Amnesty en VluchtelingenWerk d.d. 5 juli 2019 aan de woordvoerders asiel & migratie in de Tweede Kamer


 

Terug