Deadline aanvragen kinderpardon 25 februari - Nieuws

Deadline aanvragen kinderpardon 25 februari


11 februari 2019
Vandaag, 11 februari is de overgangsregeling Kinderpardon bekend gemaakt in de Staatscourant. Wie niet eerder een aanvraag had gedaan krijgt daarvoor nog maar 2 weken de tijd.

De huidige kinderpardonregeling (Definitieve Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen) is met terugwerkende kracht beëindigd op 29 januari 2019, de dag dat de coalitiepartners een akkoord sloten. Wie op die datum op een COA-locatie verbleef of onder toezicht van de voogdij-instelling NIDOS stond hoeft niets te doen; hun eerder afgewezen dossiers worden door de IND opnieuw bekeken.

Wie geen aanvraag had gedaan, bijvoorbeeld vanuit de verwachting dat een aanvraag toch kansloos zou zijn, gezien het percentage van zo'n 95% afwijzingen, krijgt nog twee weken de tijd een aanvraag in te dienen voor een verblijfsvergunning op grond van deze nu bekendgemaakte 'Afsluitingsregeling'.

Meer informatie:
Criteria overgangsregeling kinderpardon bekend, publicatie op de site van de IND

 

Terug