Brief LOGO aan staatsscretaris - Nieuws

Brief LOGO aan staatsscretaris


01 mei 2017
In de diverse gemeenten waarin Bed Bad Broodopvang wordt gegeven aan vreemdelingen die anderszins niet in aanmerking komen voor opvang vanuit het Rijk wordt inmiddels een groot aantal ongedocumenteerde vreemdelingen opgevangen. In een aantal gemeenten wordt er daarbij gekozen om niet alleen opvang te bieden, maar ook begeleiding (BBB+). Omdat geen mens, en ook geen vreemdelingrechtelijk dossier, gelijk is, is het zaak om maatwerk te bieden in deze begeleiding voor wat betreft maatschappelijke en juridische ondersteuning.


Allereerst zijn de BBB opvanglocaties opgezet om in lijn met nationale en internationale waarborgen om minimale bestaansvoorwaarden te kunnen waarborgen voor iedereen, ongeacht zijn of haar verblijfsrechtelijke status. Hiernaast worden door het bieden van opvang aan deze doelgroep ook praktische en veiligheidsproblemen voorkomen. Het standpunt van het LOGO hierin is helder; de straat is nooit een oplossing, maar altijd een onderdeel van het probleem.

Vele gemeenten hebben al vele jaren ervaring met Bed-Bad-Brood - opvang en daarvoor al met noodopvang. Uit deze ervaring blijkt dat bij veel vreemdelingen die worden opgevangen sprake is van psychische en/of medische problemen waarvoor zij behandeling en in sommige gevallen medicatie nodig hebben. Ook betreft het soms vreemdelingen met een strafblad en/of vreemdelingen die verslaafd zijn. Gemeenten kunnen deze doelgroepen o.a. ook ten behoeve van de lokale openbare orde en veiligheid, niet zonder voorzieningen op straat laten staan in hun gemeente.

Om deze problematiek onder de aandacht van staatsscretaris Dijkhoff te brengen heeft het LOGO, samen met wethouder Ton Schroor van secretariaatsgemeente Groningen, op 23 maart 2017 bijgevoegde brief verstuurd. Het LOGO-secretariaat heeft vernomen dat de brief inmiddels aan de orde is gekomen bij de behandeling van een zaak bij de meervoudige kamer van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Deze zaak gaat over of de VBL in Ter Apel een afdoende voorliggende opvangvoorziening is.

Klik hier voor de brief van het LOGO aan de staatsscretaris van Veiligheid en Justitie van 23 maart 2017

Terug