Aandacht voor gezondheidszorg ná het pardon - Nieuws

Aandacht voor gezondheidszorg ná het pardon


23 juni 2009
De organisatie Pharos vraagt alle gemeenten waar gepardonneerden zijn gehuisvest aandacht te hebben voor de continuïteit van zorgverlening. Gezondheidsproblemen zoals de verwerking van psychotrauma’s kunnen naar voren komen, nu aan een jarenlange periode van slepende asielprocedures, vele gedwongen verhuizingen en onzekerheid over het generaal pardon een einde is gekomen. Om maatschappelijke activering en integratie succesvol te maken is daarom aandacht nodig voor de (geestelijke) gezondheid van pardonners.

Om gemeenten te adviseren en ondersteunen heeft Pharos, het landelijke kennis- en adviescentrum op het gebied van de gezondheid van vluchtelingen en nieuwkomers, o.a. een factsheet ‘pardonregeling en gezondheid’ gemaakt. Dit is te vinden op:http://www.pharos.nl/home/nieuws/3/328/
 
Asielzoekers krijgen vaak niet de geestelijke gezondheidszorg die ze nodig hebben. Vier Nederlandse GGZ-instellingen met expertise op het gebied van vluchtelingen en asielzoekers ondertekenen daarom op 26 juni (de United Nations International Day in Support of Victims of Torture) een samenwerkingsovereenkomst met als doel de zorg te optimaliseren, onderzoeksprogramma’s te bundelen en kennis over de complexe problematiek van deze cliëntengroep te bevorderen en uit te dragen. Meer info op http://www.ggznederland.nl/index.php?p=314741
 
Na de opheffing van de Medische Opvang Asielzoekers (MOA) per 1 januari jl. is de curatieve medische zorg overgenomen door Menzis (die daarvoor Centrum Gezondheidszorg Asielzoekers heeft opgericht) en de preventieve gezondheidszorg door GGD Nederland. De medische dossiers van de MOA zijn ondergebracht bij Archiefweb in Wateringen en kunnen daar door nieuwe zorgverleners (met machtiging van de betreffende patiënt) worden opgevraagd (ziewww.archiefweb.nl).
Terug