"Gemeenten negeren Albayrak" - Nieuws

"Gemeenten negeren Albayrak"


26 november 2009
Onder deze titel publiceerde Vrij Nederland op 25 november 2009 een artikel over het al dan niet open blijven van noodopvangcentra na 1 januari 2010. Het blad heeft daarvoor een belrondje gemaakt langs alle gemeenten met een noodopvang met de vraag of zij zich zullen houden aan het in 2007 gesloten Bestuursakkoord. Daaruit bleek dat negen gemeenten (Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Utrecht, Venlo, Wageningen en Zwolle) hebben besloten ook na 1 januari nog door te gaan met noodopvang.

Wethouder Van der Sluis van Utrecht zegt het zo: "zelfs als voor deze mensen een oplossing wordt gevonden, hebben we nog altijd te maken met een vreemdelingenwet die niet sluitend is. Onze noodopvang blijft dus gewoon open".
 
Over de recente politieke ontwikkelingen later meer.
Lees het hele artikel in Vrij Nederland hier.
Terug