Uitspraak Centrale Raad van Beroep verplicht centrumgemeenten tot bieden BBB - Nieuws

Uitspraak Centrale Raad van Beroep verplicht centrumgemeenten tot bieden BBB


17 december 2014
Op 17 december 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep twee inhoudelijk gelijkluidende uitspraken gepubliceerd waarin als eerste het oordeel van het Europees Comité voor Sociale Rechten is meegenomen in de beoordeling. In de eerste uitspraak (ECLI:NL:CRVB:2014:4178) is de kern te vinden in rechtsoverweging 5.7, hierin oordeelt de voorzieningenrechter van de CRvB als volgt:
  • Hoewel de uitspraak van het ECSR weliswaar niet juridisch bindend is, is niet uit te sluiten dat deze (ook met terugwerkende kracht) gevolgen kan hebben voor het Nederlandse opvangrecht, hierbij verwijst de CRvB naar de uitspraak van de Hoge Raad waarin eveneens naar aanleiding van een ECSR uitspraak werd bepaald dat gezinnen met minderjarige kinderen niet langer op straat terecht mochten komen.
  • De voorzieningenrechter volgt in deze uitspraak de praktijk van nachtelijke noodopvang zoals deze in de gemeente Amsterdam inmiddels is ingesteld: “[…] dat het college ten behoeve van verzoekers voorziet in nachtopvang, een douche, ontbijt en de avondmaaltijd”.
  • De termijn voor deze voorlopige voorziening duurt vanaf de datum van deze uitspraak (17 december 2014) tot twee maanden nadat het Comité van Ministers van de Raad van Europa een (politiek) standpunt zal hebben bepaald over de inhoud van het ECSR oordeel. Dit comité kan het ECSR-oordeel niet meer veranderen, dit oordeel is dan ook definitief.
  • De Raad vervolgt door duidelijk te maken dat in voorkomende gelijke gevallen niet anders zal worden geoordeeld, ook niet als een dergelijk verzoek wordt ingediend in een andere centrumgemeente dan Amsterdam.

Overweging 5.7 leidt er aldus toe dat centrumgemeenten vanaf dit moment verplicht zijn tot het bieden van een Bed, Bad, Brood-voorziening voor dakloze vreemdelingen: “ [er zal] geen inhoudelijk andere dan deze voorlopige voorziening worden getroffen, ook niet als deze zou worden gevraagd met betrekking tot de opvang in andere centrumgemeenten dan Amsterdam”. Dit zal in ieder geval tot twee maanden nadat het Comité van Ministers een standpunt heeft ingenomen gehandhaafd blijven, welk standpunt overigens niet eerder dan begin 2015 wordt verwacht. Aangezien de Centrale Raad van Beroep het hoogste administratiefrechtelijke rechtscollege op dit gebied is zal deze uitspraak dan ook al het voorgaande overrulen, tegen deze uitspraak is geen hoger beroep meer mogelijk.

Klik hier voor de uitspraken van de CRvB van 17 december 2014

Terug