Disclaimer

Het Landelijk Overleg Gemeentebesturen inzake Opvang- en terugkeerbeleid (LOGO) streeft ernaar dat de informatie die op de site verstrekt wordt, altijd zo volledig en actueel mogelijk is. Desondanks kan het LOGO niet garanderen dat de teksten inhoudelijk foutloos zijn.

Het LOGO respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. De informatie die door het LOGO wordt verzameld gedurende het gebruik van deze website, wordt alleen gebruikt voor de doelen zoals aangegeven. 

Het LOGO geeft geen informatie aan derden zonder expliciete toestemming van de bezoeker. Verder streeft het LOGO ernaar om haar website dusdanig te beveiligen zodat derden geen informatie kunnen inwinnen over bezoekers. Hoewel hier met de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan gewerkt wordt, kan het LOGO niet aansprakelijk worden gesteld, wanneer informatie door derden wordt verkregen.