Zoeken

Gezocht naar: uitstroom
Resultaten: 4


Zoekresultaten

…niet, dan krijgt de betreffende vreemdeling géén opvang in de VBL. Bij de niet nader gedefinieerde categorie welke 'vanwege een andere reden’ uitstroomt kan overigens worden gedacht aan vreemdelingen die ‘MOB’ zijn gegaan (met onbekende bestemming vertrokken, met andere woorden ‘terug …
…ft juist kwetsbare mensen extra hard. Daar waar 24 uur onderdak en toegang tot zorg wordt geboden gaat het stukken beter. Met mensen zelf èn met de uitstroom naar een legaal bestaan - hier of elders. Sleutelfactoren zijn: stabiliteit, rust, privacy en ondersteuning door gespecialiseerde organisati…
… in de VBL geplaatst te kunnen worden) na enige tijd verbleven te hebben in de VBL in Ter Apel, alsnog ontruimd wordt, de straat op… De jaarlijkse uitstroom van ongeveer 5.000 asielzoekers komt overigens bovenop het aantal vreemdelingen dat nu al op straat staat. Burgemeester Van der Laan van Ams…
…en.4 dec 2015 - VBL alternatief voor BBB?Om vast te kunnen stellen of de VBL inderdaad een goed alternatief voor de BBB-opvang is onderzoekt INLIA de uitstroomcijfers vanuit de VBL naar landen van herkomst. Uit de middels een WOB-verzoek bij de DT&V opgevraagde informatie blijkt echter dat helemaal …