Zoeken

Gezocht naar: schorsende werking
Resultaten: 5


Zoekresultaten

Volgens EU-richtlijnen is het hebben van een hoger beroeps-instantie überhaupt niet verplicht. Daarom is er ook geen verplichting om automatisch schorsende werking toe te kennen aan dit hoger beroep. In ons artikel van 10 oktober 2018 behandelden we deze uitspraak van het Europese Hof van Justi…
…de gevolgen van het besluit opgeschort totdat de rechtbank hierover een uitspraak heeft gedaan. Dit principe wordt juridisch aangeduid met de term ‘schorsende werking’. Het instellen van beroep heeft in de meeste gevallen ‘schorsende werking’ ten aanzien van (de rechtsgevolgen van) het beslu…
… d.d. 26 september 2018 is het antwoord op zogenaamde prejudiciële vragen van de Nederlandse Raad van State. Dat aan een hoger beroep niet standaard schorsende werking hoeft te worden toegekend betekent dat de rechtsgevolgen van een (voor de asielzoeker) negatieve beschikking al intreden tijdens de…
…opees Hof voor de Rechten van de Mens, waarin (overigens niet voor het eerst) Nederland op de vingers wordt getikt, omdat door het niet toekennen van schorsende werking het hoger beroep in Nederland geen effectief rechtsmiddel is zoals dat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM, a…
Relevantie: 28% Home
…s onveilig voor vluchtelingen | 15 juli 2019Besluit- en vertrekmoratorium voor Libië ingesteld | 05 juli 2019Gemeenten gaan 'staatlozen' helpen | 19 juni 2019Raad van State: hoger beroep heeft niet automatisch schorsende werking | 22 februari 2019 Actuele berichtenDossier Kinderpardon