Zoeken

Gezocht naar: schorsende werking
Resultaten: 4


Zoekresultaten

… d.d. 26 september 2018 is het antwoord op zogenaamde prejudiciële vragen van de Nederlandse Raad van State. Dat aan een hoger beroep niet standaard schorsende werking hoeft te worden toegekend betekent dat de rechtsgevolgen van een (voor de asielzoeker) negatieve beschikking al intreden tijdens de…
…de gevolgen van het besluit opgeschort totdat de rechtbank hierover een uitspraak heeft gedaan. Dit principe wordt juridisch aangeduid met de term ‘schorsende werking’. Het instellen van beroep heeft in de meeste gevallen ‘schorsende werking’ ten aanzien van (de rechtsgevolgen van) het beslu…
…opees Hof voor de Rechten van de Mens, waarin (overigens niet voor het eerst) Nederland op de vingers wordt getikt, omdat door het niet toekennen van schorsende werking het hoger beroep in Nederland geen effectief rechtsmiddel is zoals dat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM, a…
Relevantie: 29% Home
EU-Hof: beroepsfase asielprocedure heeft schorsende werking | 04 juli 2018Baanbrekende uitspraak EHRM over staatloosheid | 20 juni 2018RvS: Staat verantwoordelijk voor kwetsbare asielzoekers zonder opvang | 02 februari 2018​DT&V laat vreemdelingen dubieuze verklaring tekenen | 03 oktober 2017A…