Zoeken

Gezocht naar: psychische problematiek
Resultaten: 9


Zoekresultaten

Het programma EenVandaag besteedde in zijn uitzending van 26 april 2011 aandacht aan deze problematiek. De redactie sprak o.a. met de heer Abdo uit Syrië, die vorig jaar op 23 september, mede dankzij inspanningen van de Raad van Kerken van Emmen en INLIA, op het laatste nippertje toch niet uit h…
 Naar aanleiding van uitspraken van zowel het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van 1 juli 2014 als de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 17 december 2014 is duidelijk geworden dat centrumgemeenten een vorm van opvang voor dakloze asielzoekers moeten bieden. In enkele gemeenten worden o…
De kliniek en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) tekenen morgen een samenwerkingsovereenkomst. Dat Veldzicht er na 2016 anders uit komt te zien is sinds vorig jaar bekend, er komen minder plaatsen voor tbs-ers en ook wordt het deels een open kliniek met onder andere vreemdelingen.Bij de …
In zijn reactie geeft de staatssecretaris aan dat hij het niet meer als onderdeel van zijn mandaat ziet om nieuwe maatregelen te treffen t.a.v. de problematiek van dakloze asielzoekers vanwege de formatie van een nieuw kabinet. De staatssecretaris erkent daarbij expliciet dat er niks is geregeld voo…
…ing met Bed-Bad-Brood - opvang en daarvoor al met noodopvang. Uit deze ervaring blijkt dat bij veel vreemdelingen die worden opgevangen sprake is van psychische en/of medische problemen waarvoor zij behandeling en in sommige gevallen medicatie nodig hebben. Ook betreft het soms vreemdelingen met een…
De Rechtbank Haarlem oordeelde op 23 november 2017 dat de staatssecretaris bij een asielzoeker met psychische klachten niet zonder nader onderzoek had kunnen volstaan met een aanbod voor opvang in de Vrijheidsbeperkende Locatie in Ter Apel (VBL). Tegen deze uitspraak is de staatssecretaris in hoger …
…t Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) opgedragen om hulp en opvang te bieden aan kwetsbare personen zoals asielzoekers met ernstige medische en/of psychische problemen, staatlozen en technisch niet-uitzetbare vreemdelingen. Maar "het wetsvoorstel over strafbaarstelling maakt dat straks de ene rec…
…39;, d.w.z. op straat gezet: asielzoekers die geheel zijn uitgeprocedeerd; asielzoekers die geheel zijn uitgeprocedeerd maar ernstige medische en/of psychische problemen hebben; asielzoekers die hoger beroep hebben aangetekend in hun asielprocedure, en die in afwachting zijn van de uitspraak in dit…
Relevantie: 7% Download
…p de persoonlijke situatie van betrokkene. - Rechtbank Gelderland (zittingsplaats Arnhem), 22 januari 2015: Alleen BBB is niet voldoende bij ernstige psychische klachten. - Rechtbank Noord-Holland (zittingsplaats Haarlem), 30 januari 2015: Ook rechtmatig verblijvenden komen, onder voorwaarden, in …