Zoeken

Gezocht naar: ongewenstverklaring
Resultaten: 5


Zoekresultaten

In februari van dit jaar bepaalde de voorzieningenrechter van deze rechtbank namelijk al dat deze man opvang diende te krijgen hangende de behandeling van het beroep in de bodemprocedure (zie ons bericht van 18-02-11). De rechtbank blijft nu bij haar eerdere oordeel dat art. 8 van het Europese Ver…
…ten aanzien van de vreemdeling een inreisverbod geldt. Een inreisverbod is een maatregel uit het Europees recht die in de plaats van de Nederlandse ongewenstverklaring is gekomen. Asielzoekers met zo'n ongewenstverklaring moesten van de Raad van State eerst over de opheffing van de ongewenstv…
…iet uitgezet kan worden door de DT&V vanwege het feit dat tevens art. 3 EVRM op hem van toepassing is, en “de vreemdeling (…) in weerwil van zijn ongewenstverklaring feitelijk hier te lande gezinsleven kan uitoefenen”. Dus omdat hij feitelijk bij zijn gezin kan verblijven dreigt er geen sche…
…nt dat hij niet voor opvang van rijkswege in aanmerking komt. Opmerkelijk is dat de Rechtbank Utrecht nu wel vindt dat een asielzoeker, ondanks een ongewenstverklaring, onder omstandigheden toch in aanmerking kan komen voor noodopvang op grond van de WMO en/of de WWB.      Klik hier voor d…
…reemdelingen met een licht inreisverbod een boete hebben gekregen, en 420 vreemdelingen met een zwaar inreisverbod dan wel met een 'oude' ongewenstverklaring een gevangenisstraf kregen opgelegd. (De systemen van Justitie kunnen namelijk geen onderscheid maken tussen ‘ongewenstverklarin…