Zoeken

Gezocht naar: leges
Resultaten: 8


Zoekresultaten

De legeskosten voor het verkrijgen van een reguliere verblijfsvergunning op grond van gezinshereniging zijn in Nederland relatief hoog, zeker in verhouding tot de kosten voor een Nederlandse identiteitskaart. Dat deze kosten niet te hoog mogen zijn omdat ze anders een onredelijke belemmering vormen …
Het EHRM heeft herhaaldelijk aangegeven dat de te hoge leges een belemmering vormen voor vreemdelingen om hun rechten te kunnen verkrijgen. De IND heeft echter bijna 10 jaar lang haar beleid van veel te hoge legestarieven kunnen blijven voeren. Vele vreemdelingen hebben gedurende die periode hun …
…rokkenen hierbij kunnen lopen, brengt dit ook veel kosten met zich mee voor betrokkenen die vaak van een minimaal inkomen moeten rondkomen. Alleen de leges voor naturalisatie bedraagt overigens al € 890 per persoon. De staatssecretaris wijst in zijn brief als oplossing voor het probleem op de z…
Relevantie: 26% Home
…kinderen is wetenschappelijk onverantwoord' | 07 december 2018Dublin-overdrachten aan Italië 'on hold' | 05 november 2018Noodzaak hoge leges voor gezinshereniging overtuigt Raad van State niet | 31 oktober 2018EU-Hof: hoger beroep hoeft geen schorsende werking te hebben | 10 oktober…
…rlegt om te kunnen naturaliseren. Volgens de Raad van State is er geen sprake van bewijsnood en de betrokkenen kunnen dus geen Nederlander worden. De leges van 1300 Euro die men voor de naturalisatie heeft betaald krijgt men daarbij ook niet terug!   In een andere zaak, waarbij eveneens een gez…
Relevantie: 23% IND beperkt motie Spekman
…g in aanmerking te komen. Hiervoor dienen ze echter eerst hun lopende procedure in te trekken, vervolgens een nieuwe aanvraag te doen en o.a. opnieuw leges van € 331 te betalen. Het risico bestaat dan ook nog eens dat de IND een dergelijke aanvraag meteen afwijst omdat het een herhaalde aanvraag b…
…svergunning. Vandaar dat het van groot belang is sowieso om verlenging van de huidige pardonvergunning te vragen. Zoals al gezegd geldt daarvoor geen legestarief of paspoortvereiste. Dat geldt wel als pardonners het Nederlanderschap willen aanvragen. Als gevolg van het politieke besluit om gepardon…
… brief "misschien toch naturaliseren". De staatssecretaris laat echter na te vermelden dat betrokkene wel het risico loopt om de minimaal € 855 aan leges kwijt te raken als de aanvraag wordt afgewezen, vanwege het overleggen van onvoldoende bewijzen dat betrokkene buiten zijn schuld niet aan de be…