Zoeken

Gezocht naar: italië
Resultaten: 4


Zoekresultaten

Er zijn in Italië diverse vormen van opvang voor asielzoekers, die allemaal behoorlijk onder druk staan. Toch willen andere Europese landen asielzoekers die via Italië Europa zijn binnengekomen en doorgereisd terugsturen, omdat ze Italië op grond van ‘Dublin’ verantwoordelijk houden voor het …
De uitspraak heeft betrekking op een illegale vreemdeling die in Italië was veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf, omdat hij het bevel Italië binnen 5 dagen te verlaten niet had opgevolgd. Het Hof van Beroep in Trento heeft vervolgens het Europees Hof gevraagd zich uit te spreken over de v…
Relevantie: 26% Home
Raad van State: hoger beroep heeft niet automatisch schorsende werking | 22 februari 2019'Uitzetting van gewortelde kinderen is wetenschappelijk onverantwoord' | 07 december 2018Dublin-overdrachten aan Italië 'on hold' | 05 november 2018Noodzaak hoge leges voor gezinshereniging o…
De Raad van State komt met die wijziging vanwege een recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarin (overigens niet voor het eerst) Nederland op de vingers wordt getikt, omdat door het niet toekennen van schorsende werking het hoger beroep in Nederland geen effectief rech…