Zoeken

Gezocht naar: inreisverbod
Resultaten: 6


Zoekresultaten

… de mogelijkheden om beroep in te stellen tegen een afwijzende beslissing op een herhaald asielverzoek, terwijl er ten aanzien van de vreemdeling een inreisverbod geldt. Een inreisverbod is een maatregel uit het Europees recht die in de plaats van de Nederlandse ongewenstverklaring is gekomen. As…
…zouden zijn, enkel en alleen door hun aanwezigheid in Nederland. Onder het vorige kabinet werd echter de strafbaarstelling van vreemdelingen met een inreisverbod reeds gerealiseerd. Minister Leers koppelde het inreisverbod aan de implementatie van de Europese ‘Terugkeerrichtlijn’ in onze natio…
In dit wetsvoorstel staat namelijk ook dat illegalen die meerdere malen worden aangetroffen een zwaar inreisverbod kunnen krijgen. Een illegaal aan wie zo'n zwaar inreisverbod is opgelegd pleegt een misdrijf enkel door in Nederland te zijn. Omdat dit niet meer als een overtreding maar als een m…
Minister Leers is voornemens verblijf in Nederland strafbaar te stellen na een opgelegd inreisverbod, in het kader van de implementatie van de EU Terugkeerrichtlijn. De VNG schrijft daarover in haar brief letterlijk:  “De Terugkeerrichtlijn zelf vereist geen strafbaarstelling. Het is een keuze va…
…e implementatie van de terugkeerrichtlijn in de Nederlandse wetgeving is de strafbaarstelling van illegaal verblijf voor vreemdelingen die eerder een inreisverbod hebben opgelegd gekregen. De fracties van VVD, PVV, CDA en SGP in de Eerste Kamer stemden voor dhet wetsvoorstel en de overige fracties …
…n de gevangenis zullen belanden. De Raad van State betwijfelt de toegevoegde waarde van de strafbaarstelling. Het verblijf van vreemdelingen met een inreisverbod is op dit moment al strafbaar en een generieke strafbaarstelling lijkt hier niet veel aan toe te voegen. Ook adviseert de Raad van State …