Zoeken

Gezocht naar: gezinshereniging
Resultaten: 8


Zoekresultaten

… kunnen uitoefenen, omdat ze niet in staat waren de te hoge legesbedragen te betalen.  De leges voor het aanvragen van verblijfsvergunningen wegens gezinshereniging en -vorming en ook voor adoptie- en pleegkinderen worden nu met ruim € 1.000 verlaagd van € 1.250 naar € 225. Deze verlaagde ta…
De legeskosten voor het verkrijgen van een reguliere verblijfsvergunning op grond van gezinshereniging zijn in Nederland relatief hoog, zeker in verhouding tot de kosten voor een Nederlandse identiteitskaart. Dat deze kosten niet te hoog mogen zijn omdat ze anders een onredelijke belemmering vormen …
In haar meest recente rapport heeft het College enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de Nederlandse praktijk in gezinsherenigingszaken. Recht op gezinshereniging onvoldoende gewaarborgd Het College heeft onderzocht in hoeverre Nederland heeft voldaan aan haar verplichting Europese richtli…
…ze van de IND”, was een van de conclusies van Dullaert. Volgens het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind is de overheid verplicht aanvragen voor gezinshereniging met spoed, menselijkheid en welwillendheid te behandelen. De Kinderombudsman “constateert dat dit kinderrecht geschonden is en vind…
…at in 2016 18.200 personen asiel aanvroegen in Nederland. Daarnaast kwamen er 11.800 personen (voornamelijk Syriërs) naar Nederland in het kader van gezinshereniging met een asielzoeker die al eerder (vaak al in 2015) een asielstatus had gekregen. Tenslotte vroegen 1.650 asielzoekers die al in Nede…
… van het kind in het geding zijn, de rechter besluiten van de overheid ook vol aan de belangen van het kind dient te toetsen. Deze zaak draait om de gezinshereniging van een Egyptenaar met de Zwitserse nationaliteit en zijn, meerderjarige, zoon die nog in Egypte verbleef. De Zwitserse autoriteiten …
Relevantie: 26% Home
… wetenschappelijk onverantwoord' | 07 december 2018Dublin-overdrachten aan Italië 'on hold' | 05 november 2018Noodzaak hoge leges voor gezinshereniging overtuigt Raad van State niet | 31 oktober 2018EU-Hof: hoger beroep hoeft geen schorsende werking te hebben | 10 oktober 2018Actuel…
…en in beginsel recht op rijksopvang.  Een zogeheten 'reguliere' vreemdeling is een vreemdeling die in Nederland is op grond van bijvoorbeeld gezinshereniging of een werkvergunning. Een 'reguliere' vreemdeling heeft in beginsel – op grond van de Vreemdelingenwet 2000 - geen recht …