Zoeken

Gezocht naar: dublin
Resultaten: 5


Zoekresultaten

Er zijn in Italië diverse vormen van opvang voor asielzoekers, die allemaal behoorlijk onder druk staan. Toch willen andere Europese landen asielzoekers die via Italië Europa zijn binnengekomen en doorgereisd terugsturen, omdat ze Italië op grond van ‘Dublin’ verantwoordelijk houden voor het …
Het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU-HvJ) te Luxemburg heeft op 6 juni 2013 een belangwekkende uitspraak gedaan over de toepasselijkheid van het Dublin-verdrag op alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s). Het ging daarbij om de asielaanvraag van drie minderjarige vreemdelingen in…
Relevantie: 26% Home
Raad van State: hoger beroep heeft niet automatisch schorsende werking | 22 februari 2019'Uitzetting van gewortelde kinderen is wetenschappelijk onverantwoord' | 07 december 2018Dublin-overdrachten aan Italië 'on hold' | 05 november 2018Noodzaak hoge leges voor gezinshereniging o…
Om een beeld te krijgen van eventuele effecten van de recente uitspraak van de Europese Commissie voor Sociale Rechten (ECSR) heeft het LOGO secretariaat een verzoek om informatie op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) ingediend bij het COA. In deze uitspraak van de ECSR wordt de Nederl…
Het asielverzoek van het gezin is in 2003 afgewezen. In wanhoop heeft het gezin in 2005 getracht in België asiel te krijgen. Op grond van het Accoord van Dublin heeft België ze naar Nederland teruggestuurd, waar ze hun procedure konden vervolgen. Dit korte verblijf in het buitenland geldt echter …