Zoeken

Gezocht naar: buitenschuldbeleid
Resultaten: 2


Zoekresultaten

In het zogenaamde  ‘buiten-schuld beleid’ is een voorziening gemaakt voor vreemdelingen die buiten hun schuld niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst. Door dit beleid kunnen vreemdelingen die aangetoond hebben alle mogelijke inspanningen te hebben verricht om de nodige papieren voor…
…s werd gesteund. In het kader van de definitieve regeling van het kinderpardon wordt zelfs nog verder gegaan dan de criteria van het 'gewone' buitenschuldbeleid, door te eisen dat vanaf het moment van de afwijzing van de eerste asielaanvraag tot het moment dat het kind 5 jaar in Nederland is…