Zoeken

Gezocht naar: belangenafweging
Resultaten: 3


Zoekresultaten

… to the requirements of Article 8 of the Convention.”(Citaten uit overwegingen 46 en 47).Deze uitspraak betekent dat ook Nederlandse rechtbanken in belangenafwegingen waarin belangen van kinderen (kennelijk ook meerderjarige kinderen) een rol spelen, de rechters deze belangen ‘in de kern van hun…
… niet terug te willen keren naar ArmeniëDe rechtbank stelt vast dat deze gronden doorgaans de maatregel kunnen dragen, maar dat staatssecretaris een belangenafweging moet maken waaruit blijkt dat ook in dit specifieke geval deze gronden de maatregel kunnen dragen en waaruit blijkt dat de beginselen…
…taatssecretaris op basis van enkele uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een periode vaststelt van 30 (!) jaar. In de belangenafweging tussen het belang van de staat (die een restrictief toelatingsbeleid wil voeren) en dat van het kind is het nationale belang van het …