Nieuws

Vijf verzoeken aan onze premier | 23 maart 2016
Het wordt de hoogste tijd dat onze premier Mark Rutte zich persoonlijk gaat inzetten voor een optimale opvang van de vluchtelingen in de gemeenten. (Nederlands Dagblad, opinie, 22 maar 2016)
'Vreemdeling in procedure moet voor opvang meewerken aan vertrek' | 17 maart 2016
De Centrale Raad van Beroep heeft opnieuw uitgesproken dat opvang in een Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) een 'voldoende voorziening' biedt voor dakloze vreemdelingen die op grond van de WMO om opvang of leefgeld van een gemeente hebben gevraagd. Voor opvang in een VBL wordt echter ‘meewerken aan vertrek’ als voorwaarde gesteld, en dat mag niet van de ECSR.
'Tussenvoorziening' voor statushouders in Tynaarlo | 10 maart 2016
In de omgeving van Eelde (gem Tynaarlo) worden in twee panden vanaf april circa 150 statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) tijdelijk opgevangen. Het gaat om een unieke proef van INLIA, in samenwerking met de gemeente Tynaarlo, die statushouders sneller laat integreren in de regio en tegelijkertijd ruimte voor nieuwgekomen vluchtelingen vrijmaakt in overvolle azc's.
Uitstroom uit VBL naar land van herkomst wordt niet geregistreerd | 04 december 2015
Uit de recente uitspraken van rechters over ‘bed-bad-brood’ blijkt dat de Vrijheidsbeperkende Locatie moet worden beschouwd als alternatief. Het LOGO-secretariaat onderzocht de uitstroomcijfers vanuit de VBL naar het land van herkomst.
Teleurgestelde reacties na rechterlijke uitspraken over 'bed-bad-brood' | 27 november 2015
'Papieren reactie op weerbarstige praktijk' De reacties op de uitspraken van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep over 'bed-bad-brood' zijn overwegend teleurgesteld. Hiermee komt een oplossing niet dichterbij, is de algemene teneur. Een kleine bloemlezing.
Centrale Raad volgt Raad van State in oordeel Bed Bad Brood | 26 november 2015
De Raad van State en de Centrale Raad van Beroep hebben bijna gelijktijdig uitspraak gedaan over juridische achtergrond van de gemeentelijke Bed Bad Broodopvang. De vraag waarover beide rechtscolleges oordeelden was in hoeverre de verplichtingen uit het oordeel van het Europees Comité voor Sociale Rechten van 1 juli 2014, waarin Nederland werd opgeroepen om zonder voorwaarden voorzieningen te treffen om de basale levensbehoeften van dakloze vreemdelingen te garanderen, in Nederland toepasselijk waren.
Naturalisatie pardonners blijft problematisch | 18 november 2015
Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie bood op 28 oktober jl. de Tweede Kamer de resultaten aan van een onderzoek naar het (niet) naturaliseren van houders van een ‘pardon’-vergunning. In de uitkomsten van het onderzoek ziet de minister “ten principale geen aanleiding tot verandering van beleid”.
Gemeenten blijven verplicht Bed-Bad-Brood te verstrekken | 09 oktober 2015
Bij het LOGO-secretariaat zijn meerdere vragen binnengekomen over de duur van de geldigheid van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 17 december 2014. In deze uitspraak werd door middel van een voorlopige voorziening de gemeente Amsterdam verplicht tot het instellen van een Bed-Bad-Brood opvanglocatie. De CRvB vermeldde in de uitspraak eveneens dat gedurende een periode van twee maanden nadat het Comité van ministers van de Raad van Europa een standpunt zou hebben ingenomen over de ECSR uitspraak.…
Opvangcapaciteit COA in cijfers 1995 - 2015 | 16 september 2015
Op 14 september van dit jaar verblijven er in de centrale opvang van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) 33.598 asielzoekers. Over de afgelopen 20 jaar hebben gemiddeld 37.642 mensen jaarlijks in een centrum van het COA in de opvang verbleven. Er waren uitschieters in de opvang naar beneden en naar boven, variërend van 14.604 in 2012 tot 83.801 in 2001.
VN-Comité roept Nederland op tot 'bed, bad en brood'-opvang | 03 september 2015
Het VN-Comité inzake de Uitbanning van Rassendiscriminatie heeft de Nederlandse overheid in een recent rapport opgeroepen dakloze ongedocumenteerde vreemdelingen niet zonder basale levensbehoeften zoals voedsel en onderdak te laten.