Nieuws

Indienen kennisgeving opvolgende asielaanvraag geeft recht opvang | 19 september 2016
Recente uitspraken van de Raad van State en de Rechtbank Rotterdam maken een eind aan het kunstmatig onderscheid dat de IND maakt tussen een ‘kennisgeving’ en de daaropvolgende feitelijke ‘aanvraag’. Als gevolg hiervan bestaat eerder recht op rijksopvang door het COA.
EHRM: BBB voorkomt dat irreguliere vreemdelingen in extreme armoede terecht komen | 29 juli 2016
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft op 28 juli jl. bepaald dat de Nederlandse overheid (waaronder ook gemeenten begrepen worden) art. 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) niet heeft geschonden ten aanzien van een Ethiopische vluchteling die enige tijd in de Vluchtgarage in Amsterdam verbleef (zie bijlage). Het Hof oordeelt dat het voorzieningenstelsel van de Nederlandse overheid voor irreguliere migranten, waarmee expliciet ook de gemeentelijke Bed-Bad-Brood-opvang…
Raad van State: gemeente dient conform eigen BBB-beleid te handelen | 30 juni 2016
De RvS heeft op 29 juni 2016 in twee uitspraken bepaald dat gemeenten niet verplicht zijn BBB-voorzieningen te bieden, maar dat vreemdelingen tegen een besluit van de gemeente wel kunnen procederen in het kader van het vreemdelingenrecht.
Europees Hof oordeelt over 'bed,bad,brood' | 18 mei 2016
De uitspraak inzake ‘bed,bad,brood’ van de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State van 26 november 2015 is voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Deze hoogste Europese rechter heeft nu laten weten de zaak, die draait om de vraag of aan het bieden van ‘bed, bad,brood’ voorwaarden mogen worden gesteld, met voorrang te zullen gaan behandelen.
Niet iedereen uit de BBB-opvang krijgt toegang tot de VBL | 14 april 2016
De Dienst Terugkeer & Vertrek hanteert criteria voor toelating tot de Vrijheidsbeperkende Locatie. Dit blijkt uit het antwoord op een door het LOGO-secretariaat ingediend WOB-verzoek. Er blijven dus mensen op straat staan.
Vijf verzoeken aan onze premier | 23 maart 2016
Het wordt de hoogste tijd dat onze premier Mark Rutte zich persoonlijk gaat inzetten voor een optimale opvang van de vluchtelingen in de gemeenten. (Nederlands Dagblad, opinie, 22 maar 2016)
'Vreemdeling in procedure moet voor opvang meewerken aan vertrek' | 17 maart 2016
De Centrale Raad van Beroep heeft opnieuw uitgesproken dat opvang in een Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) een 'voldoende voorziening' biedt voor dakloze vreemdelingen die op grond van de WMO om opvang of leefgeld van een gemeente hebben gevraagd. Voor opvang in een VBL wordt echter ‘meewerken aan vertrek’ als voorwaarde gesteld, en dat mag niet van de ECSR.
'Tussenvoorziening' voor statushouders in Tynaarlo | 10 maart 2016
In de omgeving van Eelde (gem Tynaarlo) worden in twee panden vanaf april circa 150 statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) tijdelijk opgevangen. Het gaat om een unieke proef van INLIA, in samenwerking met de gemeente Tynaarlo, die statushouders sneller laat integreren in de regio en tegelijkertijd ruimte voor nieuwgekomen vluchtelingen vrijmaakt in overvolle azc's.
Uitstroom uit VBL naar land van herkomst wordt niet geregistreerd | 04 december 2015
Uit de recente uitspraken van rechters over ‘bed-bad-brood’ blijkt dat de Vrijheidsbeperkende Locatie moet worden beschouwd als alternatief. Het LOGO-secretariaat onderzocht de uitstroomcijfers vanuit de VBL naar het land van herkomst.
Teleurgestelde reacties na rechterlijke uitspraken over 'bed-bad-brood' | 27 november 2015
'Papieren reactie op weerbarstige praktijk' De reacties op de uitspraken van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep over 'bed-bad-brood' zijn overwegend teleurgesteld. Hiermee komt een oplossing niet dichterbij, is de algemene teneur. Een kleine bloemlezing.