Nieuws

Aandacht voor gezondheidszorg ná het pardon | 23 juni 2009
De organisatie Pharos vraagt alle gemeenten waar gepardonneerden zijn gehuisvest aandacht te hebben voor de continuïteit van zorgverlening. Gezondheidsproblemen zoals de verwerking van psychotrauma’s kunnen naar voren komen, nu aan een jarenlange periode van slepende asielprocedures, vele gedwongen verhuizingen en onzekerheid over het generaal pardon een einde is gekomen. Om maatschappelijke activering en integratie succesvol te maken is daarom aandacht nodig voor de (geestelijke) gezondheid van pardonners.
Tussenbalans huisvesting gepardonneerden per jan 2009 | 09 februari 2009
Nog ruim 5.000 van de in totaal 27.500 pardonners moeten voor het eind van dit jaar gehuisvest worden. Dat is de stand die de Taskforce Huisvesting Statushouders op 4 februari jl. in een tussenbalans (per 1/1/09) meldde. Dit terwijl in juni 2008 nog gemeld werd dat er ruim 10.000 gepardonneerden een woning hadden gekregen. De voorzitter van de Taskforce, Ed Nijpels, is enthousiast over de voortvarendheid van de operatie. Bij de aanbieding van de tussenevaluatie aan de staatssecretaris van Justitie mw Albayrak…
Pardonregeling per 1 januari beëindigd | 23 januari 2009
Op 9 december 2008, kort voor het Kerstreces, heeft staatssecretaris Albayrak onder druk van een meerderheid van de Tweede Kamer alsnog de Pardonregeling een formele einddatum gegeven (WBV 2008/31, gedateerd 19/12/2008). Sommige partijen in de Tweede Kamer toonden zich verontwaardigd dat er nog steeds verzoeken konden worden ingediend. Zij meenden dat de staatssecretaris dat onvoldoende aan de Kamer duidelijk had gemaakt. Dat er met name in de grote steden nog steeds asielzoekers zich kwamen melden bij een…