Nieuws

Minister geeft onbevredigend antwoord op Motie Van Velzen | 11 juni 2010
De demissionair minister van Justitie Hirsch Ballin heeft per brief van 8 juni 2010 gereageerd op het aannemen door de Tweede Kamer van de motie Van Velzen. De minister geeft aan dat hij het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) de opdracht heeft gegeven om tot 1 juli aanstaande geen rechtmatig verblijvende kinderen op straat te zetten. Naar verluidt worden asielzoekers met kinderen, wiens asielverzoek in het aanmeldcentrum wordt afgewezen, hiervan echter weer uitgezonderd. Na 1 juli zal de instructie aan het…
Motie Van Velzen aangenomen: alle kinderen onder dak | 21 mei 2010
De naar aanleiding van de actie 'Geen Kind op Straat' door het kamerlid Krista van Velzen (SP) ingediende motie is gisteren, 20 mei 2010, door de Tweede Kamer aangenomen. De leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie, D66 en de Partij voor de Dieren stemden voor; van de christelijke partijen stemde alleen het CDA tegen.
"Zonder noodopvang geen goed functionerend asielbeleid" | 19 mei 2010
Noodopvang is een onmisbaar onderdeel van een werkend asielbeleid, het heeft als het ware de functie van smeerolie van het asielbeleid. Dat zegt dr. Heinrich Winter, als hoofddocent bestuursrecht en bestuurskunde verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en specialist vreemdelingenrecht. Hiermee neemt hij stelling tegen het asielbeleid van minister Hirsch Ballin van Justitie, dat in zijn ogen te rechtlijnig is.
Rechtbank Zutphen: COA mag asielzoekster met baby niet op straat zetten | 03 mei 2010
De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen heeft op 29 april 2010 in kort geding uitgesproken dat het COA een Chinese asielzoekster met haar eenjarige dochtertje niet vanuit het AZC Winterswijk op straat mag zetten. De voorzieningenrechter had dit reeds eerder in het tussenvonnis van 19 februari 2010 bepaald. Thans is echter namens de asielzoekster ook een beroep gedaan op de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR), welke op 27 februari jl. bekend werd gemaakt.
De minister, de halve waarheid en een dooie mus | 29 april 2010
Afgelopen woensdag overlegde minister van Justitie Hirsch Ballin met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de noodopvang van asielzoekers. De voorzitter van de asielcommissie van de VNG, burgemeester Wienen van Katwijk, was positief over de uitkomsten van het overleg.
Belangwekkende kamermoties over gemeentelijke opvang | 23 april 2010
In de Tweede Kamer is op 21 april jl. naar aanleiding van het Algemeen Overleg over vreemdelingen- en asielbeleid van 24 maart 2010 gestemd over enkele moties inzake gemeentelijke opvang. De motie van De Krom (VVD), die "de regering verzoekt de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers door gemeenten onmiddellijk te stoppen en het terugkeer- en uitzetbeleid te intensiveren" is verworpen. De motie van Van Velzen (SP) is daarentegen aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht "tot…
Centrale Raad van Beroep: recht op opvang op basis van art. 8 EVRM | 23 april 2010
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft voor het eerst een recht op opvang vastgesteld op basis van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De Gemeente Rotterdam wordt opgedragen om in het kader van de WMO opvang te verstrekken aan een kwetsbare asielzoeker die rechtmatig in Nederland verblijft.
Rechtbank Den Haag negeert uitspraak ECSR: moeder met kinderen op straat | 20 april 2010
De civiele Rechtbank Den Haag heeft op 15 april 2010 in kort geding de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Justitie (DT&V) toestemming gegeven een asielzoekster uit Angola met haar drie kinderen te ‘ontruimen’ uit de Vrijheidsbeperkende Locatie in Ter Apel. De rechtbank volgde het oordeel van de minister van Justitie dat de recente uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten juridisch niet bindend zou zijn.
Gemeentelijke noodopvang in Groningen | 15 april 2010
De Gemeente Groningen biedt nog steeds ondersteuning aan dakloze vreemdelingen, ook na het definitief sluiten per 19 februari 2010 van de centrale noodopvanglocatie (het Formule 1 Hotel, dat werd beheerd door de Stichting Transitvoorziening Dakloze Vreemdelingen Groningen).
Rechtbank dwingt gemeente Utrecht tot noodopvang | 09 april 2010
De gemeente Utrecht moet van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht noodopvang regelen voor een Afrikaanse moeder en haar kind die vanuit het VBL in Ter Apel door de rijksoverheid op straat zijn gezet. De uitspraak van de rechtbank Utrecht volgt op de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van 27 februari 2010. Het ECSR oordeelde dat Nederland kinderen van asielzoekers niet meer op straat mag zetten.