Nieuws

Gemeentelijke noodopvang in Groningen | 15 april 2010
De Gemeente Groningen biedt nog steeds ondersteuning aan dakloze vreemdelingen, ook na het definitief sluiten per 19 februari 2010 van de centrale noodopvanglocatie (het Formule 1 Hotel, dat werd beheerd door de Stichting Transitvoorziening Dakloze Vreemdelingen Groningen).
Rechtbank dwingt gemeente Utrecht tot noodopvang | 09 april 2010
De gemeente Utrecht moet van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht noodopvang regelen voor een Afrikaanse moeder en haar kind die vanuit het VBL in Ter Apel door de rijksoverheid op straat zijn gezet. De uitspraak van de rechtbank Utrecht volgt op de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van 27 februari 2010. Het ECSR oordeelde dat Nederland kinderen van asielzoekers niet meer op straat mag zetten.
Belang van het kind verzet zich tegen ontruiming uit azc | 19 maart 2010
De kortgedingrechter van de Rechtbank in Zutphen heeft in een uitspraak van 18 februari 2010 bepaald dat een Chinese vrouw met een acht maanden oude baby niet door het COA op straat mocht worden gezet. De Chinese vrouw en haar dochter hebben Hepatitis B en hadden geen alternatieve opvangmogelijkheden. Toch wilde het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) hen uit het asielzoekerscentrum in Winterswijk zetten.
Uitspraak Europees Comité in de media | 16 maart 2010
Hoewel de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten eind februari is gepubliceerd verschijnen er nu pas berichten in de media. Zo kopte op 15 maart De Volkskrant: "Nederland mag asielkinderen niet op straat zetten" en Het Parool en het Algemeen Dagblad maakten er beiden van : "Nederland moet illegale gezinnen opvangen". Het Dagblad van het Noorden opende vandaag 16 maart de voorpagina met een artikel onder de kop "Asielkind mag niet op straat gezet - Verbod van Europees…
Schandelijk late reactie van Justitie op uitspraak Europees Comité | 16 maart 2010
De uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten over de klacht van Defence for Children, gepubliceerd op 27 februari 2010, is reeds op 27 oktober 2009 aan de verantwoordelijke Nederlandse minister toegezonden. Conform de klachtenprocedure van het Comité krijgt de lidstaat die in het ongelijk is gesteld de uitspraak al vier maanden vóór bekendmaking toegezonden. In deze ‘bezinningsperiode’ kan de lidstaat zich op de gevolgen van de uitspraak beraden en alvast anticiperen op nieuw te maken beleid.
Gemeenten schrijven aan min. Hirsch Ballin n.a.v. uitspraak RvE | 15 maart 2010
Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa hebben de gemeenten van het samenwerkingsverband LOGO (Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang-en terugkeerbeleid) aan de ministers Hirsch Ballin (Justitie) en Rouvoet (Jeugd en Gezin) een brief gestuurd.
Raad van Europa: Nederland schendt Europees Sociaal Handvest | 02 maart 2010
Naar aanleiding van een klacht van Defence for Children International e.a. heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa op 27 februari jl. haar oordeel bekendgemaakt dat Nederland het Europees Sociaal Handvest (ESH) schendt door asielzoekers met kinderen op straat te zetten.
Regeling huisvesting pardonners verlengd | 15 februari 2010
Op zo’n 1000 mensen na zijn per 1 januari 2010 alle te huisvesten pardonners onder dak. De 441 gemeenten die hiervoor een taakstelling opgelegd hadden gekregen van de ministeries van Justitie en Wonen, Wijken en Integratie hebben in totaal 26.367 pardonners gehuisvest, 96 procent van het totaal. Er blijft een restgroep over van zo’n 1.000 pardonners die tot 1 juli 2010 nog aangemeld kunnen worden voor de pardontaakstelling. Justitie komt hiermee tegemoet aan gemeenten die nog in de eerste maanden van 2010…
IND beperkt motie Spekman | 09 februari 2010
De wijze van uitvoering van de motie Spekman door de IND leidt niet tot opvang van asielzoekers die al vóór 1 januari 2010 een aanvraag op medische gronden hebben ingediend.
Uitzetting Maastrichts gezin opgeschort | 02 februari 2010
Zondag is de uitzetting naar Jerevan (Armenië) van het gezin uit Limmel bij Maastricht op het laatste moment opgeschort. De rechtbank wees een verzoek om een voorlopige voorziening nog net aan het eind van de vrijdag toe. Tweede Kamerleden van PvdA, Christen Unie, GroenLinks en SP hebben staatssecretaris Albayrak van Justitie gevraagd de vreemdelingenbewaring van het Armeense gezin op te heffen en te wachten met uitzetting tot de vragen over de manier waarop het gezin uit de noodopvang is gehaald zijn beantwoord.