Nieuws

Mensenrechtencollege: te weinig voorzieningen kwetsbaren | 15 juli 2014
Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) heeft op 1 juli jl. in haar jaarrapportage 2013 onder andere aangegeven dat de situatie van dakloze asielzoekers in Nederland zorgwekkend is, en beveelt daarom aan dat er een basale voorziening voor vreemdelingen zonder verblijfsvergunning die in nood verkeren zou moeten komen. Zij verwijst hierbij ook naar de tussenuitspraak van het Europese Comité voor Sociale Rechten die Nederland in oktober 2013 al opdroeg om onmiddelijk maatregelen te treffen voor de opvang van…
Onttrekken aan Rijkstoezicht impliceert actief handelen | 02 juli 2014
In een uitspraak van de rechtbank Arnhem van 1 juli 2014 wordt ingegaan op het zich onttrekken aan het toezicht van de rijksoverheid. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het onderscheid tussen de uitleg van deze term in de Vreemdelingencirculaire (paragraaf B22/2.1) en de hoe de staatssecretaris deze term in de praktijk van het Kinderpardon hanteert. In het beleid wordt gebruik gemaakt van twee verschillende termen: het ‘hebben onttrokken aan toezicht’ en ‘uit beeld zijn’. Volgens de rechtbank…
Veldzicht en COA ondertekenen samenwerking | 01 juli 2014
In de tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug worden in de toekomst ook vreemdelingen met psychische problemen opgevangen.
Manifestatie voor Eerlijk Kinderpardon | 25 juni 2014
Op woensdag 25 juni heeft op het Plein in Den Haag een manifestatie voor een Eerlijk Kinderpardon plaatsgevonden welke oproept om tot een Eerlijk Kinderpardon te komen. Dit grandioze evenement wordt gepresenteerd door cabaretier Vincent Bijlo en tv-presentator Rocky Tuhuteru.
Advies aan burgemeesters inzake kinderpardon | 11 juni 2014
In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer van 4 juni jl. heeft staatssecretaris Teeven aangegeven bereid te zijn op grond van zijn discretionaire bevoegdheid welwillend naar voor het kinderpardon afgewezen dossiers te kijken, als burgemeesters hem voor 20 juni a.s. daarover een brief sturen. Het LOGO heeft burgemeesters daarvoor een advies gezonden.
Rondetafelgesprek kinderpardon | 28 mei 2014
Op woensdag 28 mei 2014 heeft een hoorzitting (formeel "rondetafelgesprek") plaatsgevonden in de Tweede Kamer waar de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie in is gegaan op de recente ontwikkelingen rond het kinderpardon.
Ook gemeenteraden steunen burgemeestersoproep | 22 mei 2014
Uit een online onderzoek onder gemeenteraadsleden door Gemeenteraad.nl is gebleken dat 80% van de ondervraagde gemeenteraadsleden de oproep van burgemeester Ostendorp van de gemeente Bunnik steunen. Deze oproep is op het moment van publicatie van dit bericht door 306 burgemeesters, meer dan driekwart van alle Nederlandse burgemeesters, ondertekend.
Rechtbank Amsterdam erkent recht op menswaardig bestaan | 19 mei 2014
De Rechtbank Amsterdam heeft op 8 mei 2014 uitgesproken dat de Staat der Nederlanden een 'positieve verplichting' heeft om middels voedsel, kleding en onderdak te zorgen voor een menswaardig bestaan. De rechtbank baseert dit oordeel op de uitspraak van het ECSR van 25 oktober 2013. De Wet Werk en Bijstand (WWB) is echter niet bedoeld om in een dergelijke 'bed-bad-brood regeling' te voorzien.
Staatssecretaris Teeven en Burgemeester Ostendorp reageren | 13 mei 2014
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven heeft middels een brief aan alle burgemeesters gereageerd op de oproep van burgemeester Ostendorp van de gemeente Bunnik om op een andere wijze naar de regeling van het kinderpardon te kijken. Deze oproep is inmiddels ondertekend door 259 burgemeesters en wordt gesteund door de VNG en het LOGO.
Bijna 2.500 asielzoekers 'mob' in 8 maanden tijd | 29 april 2014
In een periode van acht maanden (juli 2013 tot en met februari 2014) zijn 2.480 asielzoekers ‘met onbekende bestemming’ verdwenen uit opvangvoorzieningen van het COA. Vooralsnog lijkt de uitspraak (‘decision on immediate measures’) van het Europees Comité voor Sociale Rechten geen daling te hebben veroorzaakt in de aantallen asielzoekers die door het COA worden ontruimd.