Nieuws

Geen ontruiming Vluchtgarage | 24 februari 2015
De Rechtbank Amsterdam heeft in Kort Geding de gemeente Amsterdam verboden de zgn. Vluchtgarage te ontruimen. De rechtbank vindt het inhumaan de groep van ongeveer 125 asielzoekers die daar verblijft onder de huidige winterse omstandigheden op straat te zetten.
Rechtbanken oordelen over inhoud BBB-voorzieningen | 30 januari 2015
Centrumgemeenten zijn op grond van de uitspraken van het ECSR en de CRvB verplicht een sobere vorm van opvang te bieden aan dakloze vreemdelingen. Enkele rechtbanken hebben zich inmiddels uitgesproken over de vraag hoe die sobere opvang (‘bed, bad, brood’) er in specifieke, individuele gevallen uit zou moeten zien.
Gemeenten krijgen toch vergoeding voor opvang uitgeprocedeerden | 20 januari 2015
Staatssecretaris Teeven heeft aangegeven dat hij gemeenten die op grond van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep ‘bed, bad en brood’ voorzieningen moeten bieden aan dakloze vreemdelingen financieel tegemoet zal komen. De VNG, die daarover overleg voerde met de staatssecretaris, maakte dat vandaag in een persbericht bekend. Het LOGO is buitengewoon verheugd over dit besluit; zij pleitte al langer voor een tegemoetkomingsregeling voor gemeenten die dakloze vreemdelingen voorzien van opvang.
Rechtbank Utrecht: vrijheidsbeperking gezinnen mag niet zonder meer | 29 december 2014
De Rechtbank Utrecht heeft op 23 december 2014 uitgesproken dat aan een Armeens gezin in de Gezinsopvanglocatie Den Helder geen vrijheidsbeperkende maatregel mag worden opgelegd. Dat de opvang in een GOL wordt geboden om medische behandeling te waarborgen is daarvoor geen geldige reden.
Rechtbank Utrecht: staatssecretaris moet bed, bad & brood bieden | 29 december 2014
Op 23 december 2014 heeft de Rechtbank Utrecht een uitspraak gedaan waarin de staatssecretaris wordt opgedragen een bed-bad-brood voorziening te verstrekken aan een vreemdeling die hier bij de staatssecretaris zelf (dus niet bij een gemeente) om had verzocht.
Uitspraak Centrale Raad van Beroep verplicht centrumgemeenten tot bieden BBB | 17 december 2014
Op 17 december 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep twee inhoudelijk gelijkluidende uitspraken gepubliceerd waarin als eerste het oordeel van het Europees Comité voor Sociale Rechten is meegenomen in de beoordeling. In de eerste uitspraak (ECLI:NL:CRVB:2014:4178) is de kern te vinden in rechtsoverweging 5.7, hierin oordeelt de voorzieningenrechter van de CRvB als volgt:
Procedurele gang van zaken ECSR | 25 november 2014
Op 10 november 2014 is de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van de Raad van Europa, over opvang voor dakloze vreemdelingen, openbaar gemaakt.
Gemeenten roepen op tot winteroverbrugging | 20 november 2014
Op 19 november heeft het LOGO de volgende oproep verzonden aan staatssecretaris Teeven en de Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer:
Verklaring LOGO over uitspraak ECSR inzake opvang voor dakloze vreemdelingen | 10 november 2014
Vandaag, 10 november 2014, is een bijzondere dag omdat wij de slachtoffers van de vliegramp met de MH17 herdenken en hier staan wij ook zeker bij stil. Tegelijkertijd is vandaag de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van de Raad van Europa, over opvang voor dakloze vreemdelingen, openbaar gemaakt.
Schadevergoeding voor Nederlandse kinderen in Gezinslocatie | 21 oktober 2014
De Nederlandse Staat is door de Rechtbank Den Haag veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van € 10.000 aan twee kinderen die met hun moeder bijna 2 jaar in de Gezins Opvang Locatie Katwijk hebben moeten verblijven. De kinderen hebben de Nederlandse nationaliteit en hadden volgens de Rechtbank Den Haag niet aan deze beperking van hun bewegingsvrijheid mogen worden onderworpen.