DT&V laat vreemdelingen dubieuze verklaring tekenen - Nieuws

DT&V laat vreemdelingen dubieuze verklaring tekenen


03 oktober 2017
Ten aanzien van vreemdelingen die uitstel van vertrek aanvragen op grond van medische gronden, een zogenaamde art 64 Vw aanvraag, dient te worden getoetst in hoeverre de benodigde medicijnen om een medische noodsituatie af te wenden aanwezig dan wel toegankelijk zijn in het land van herkomst. Lange tijd heeft Nederland dit zeer strikt toegepast, de feitelijke aanwezigheid van de benodigde medicatie of behandeling was voldoende voor het afwijzen van de aanvraag. Als de medicijnen aanwezig waren kon de noodsituatie immers worden afgewend. Of en in hoeverre de medicijnen feitelijk toegankelijk waren was echter geen onderdeel van de toetsing. Financiële of logistieke belemmeringen om bij de benodigde behandeling te komen werden niet meegerekend.


Dat hiermee voorbij werd gegaan aan de realiteit ter plaatse bleek uit het Paposhvili-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 13 december 2016. In deze uitspraak werd in niet mis te verstane bewoordingen aangegeven dat de Staat rekening moet houden met de feitelijke toegankelijkheid van de benodigde zorg: “The authorities must also consider the extent to which the individual in question will actually have access to this care and these facilities in the receiving State.”

Pas op 31 augustus 2017 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het beleid inzake medische aanvragen gewijzigd om in overeenstemming met deze Paposhvili-uitspraak te komen.

In de praktijk is nu gebleken dat DT&V bij het indienen van een verzoek op grond van art 64 de vreemdeling een ‘Verklaring paspoort bij medische omstandigheden’ laat ondertekenen. Hierin dient de vreemdeling het volgende te verklaren:

  • De vreemdeling is in het bezit van een origineel paspoort of identiteitsbewijs
  • De vreemdeling zal dit originele document aan DT&V overhandigen in het kader van onderzoek naar de toegankelijkheid van medische zorg
  • De vreemdeling weet dat DT&V niet kan beoordelen of de medische zorg toegankelijk is als dit document niet wordt overlegd
  • De vreemdeling weet dat de aanvraag kan worden afgewezen als DT&V niet kan beoordelen of de medische zorg toegankelijk is

Vooropgesteld willen wij benadrukken dat DT&V in de procedure vóór implementatie van het Paposhvili-arrest kennelijk geen origineel paspoort nodig gehad om een onderzoek uit te voeren naar de beschikbaarheid van bepaalde medische zorg in het land van herkomst. Destijds was de door de IND vastgestelde identiteit en herkomst voldoende om dit onderzoek uit te kunnen voeren.

Veel vreemdelingen die op niet-legale wijze in Nederland terecht komen zijn niet in het bezit van originele identiteitsdocumenten. Deze omstandigheid is een van de belangrijkste redenen dat DT&V er niet in slaagt iedere afgewezen asielzoeker uit te zetten naar het land van herkomst. Door het verbinden van een paspoortvereiste aan het indienen van een art 64 aanvraag wordt het voor een aanzienlijk deel van de vreemdelingen met ernstige medische klachten onmogelijk om hiervoor uitstel van vertrek aan te vragen.

Gevolg van deze maatregel is dat de feitelijke werking van het Paposhvili-arrest wordt ondergraven, nu DT&V toegangsvoorwaarden creëert voor het toetsen van de aanwezigheid van noodzakelijke medische zorg.

Meer informatie:
Het formulier “Bijlage verklaring paspoort bij medische omstandigheden”

Terug