Opvangcapaciteit COA in cijfers 1995 - 2015 - Nieuws

Opvangcapaciteit COA in cijfers 1995 - 2015


16 september 2015
Op 14 september van dit jaar verblijven er in de centrale opvang van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) 33.598 asielzoekers. Over de afgelopen 20 jaar hebben gemiddeld 37.642 mensen jaarlijks in een centrum van het COA in de opvang verbleven. Er waren uitschieters in de opvang naar beneden en naar boven, variërend van 14.604 in 2012 tot 83.801 in 2001.

 

De cijfers wijzen uit dat we ruimschoots in staat moeten worden geacht de benodigde capaciteit in te zetten en te beheren om ook de huidige instroom adequate opvang te bieden. Zie hier het complete overzicht:


Bezetting centrale opvang vanaf 1995 tot en met 14 september 2015
 

1995 30.166
1996 29.800
1997 37.720
1998 54.070
1999 64.771
2000 78.246
2001 83.801
2002 69.752
2003 52.714
2004 40.761
2005 28.730
2006 23.232
2007 21.698
2008 20.122
2009 21.764
2010 21.358
2011 16.114
2012 14.604
2013 15.394
2014 24.929
2015 33.598


Bron: deze informatie is te vinden op de website van het COA onder Feiten en Cijfers

Terug