Geloofwaardigheid Teeven op het spel - Nieuws

Geloofwaardigheid Teeven op het spel


25 september 2014
[Commentaar LOGO secretariaat] Op donderdag 25 september 2014 is een Somalische asielzoeker - tegen eerdere afspraken met de gemeente in - ontruimd vanuit het asielzoekerscentrum van Utrecht. Hij werd niet uitgezet naar het land van herkomst, maar op straat gezet zonder onderdak of middelen van bestaan.

De staatssecretaris beroept zich hierbij op zijn 'aanwijzingsbevoegdheid' (VreemdelingenWet 2000, art 48 tweede lid: "Onze Minister kan aan de korpschef en aan de Commandant der Koninklijke marechaussee aanwijzingen geven over de uitvoering van deze wet en van de Schengengrenscode").

De aanwijzingsbevoegdheid staat overigens niet ter discussie; die wordt erkend. Echter, bijvoorbeeld bij een ontruiming kunnen er openbare orde overwegingen zijn die expliciet niet de verantwoordelijkheid zijn van de minister, maar bij wet juist behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de burgemeester.

Voorafgaand aan de ontruiming is de staatssecretaris door burgemeester Van Zanen van de gemeente Utrecht in kennis gesteld van het feit dat deze ontruiming aangehouden diende te worden op grond van relevante openbare orde overwegingen. De staatssecretaris is hier geheel aan voorbij gegaan en heeft hem verder in de aanwijzing niet gekend. Deze handelwijze vormt een ernstige bedreiging voor het openbare orde gezag van de (lees: iedere)  burgemeester.

Staatssecretaris Teeven heeft eerder meermaals, zowel mondeling als schriftelijk, in de Tweede Kamer als ook in brieven aan burgemeesters en aan de VNG, expliciet erkend dat de openbare orde bevoegdheid de exclusieve verantwoordelijkheid is van de burgemeester. Hieraan gaat hij met zijn actie in Utrecht geheel voorbij. 

Nu de staatssecretaris zo expliciet in strijd handelt met zijn eerdere uitspraken - nl. dat de burgemeester de exclusieve verantwoordelijkheid heeft waar het de openbare orde betreft - dringt de vraag zich op hoe zijn woorden gewogen dienen te worden.

 

Lees hier meer over uitspraken van de staatssecretaris inzake de openbare orde bevoegdheid van de burgemeester (zie ook onder Downloads het Dossier 'openbare orde bevoegdheid burgemeester')

Lees hier over het standpunt van de politievakbonden

Lees hier meer over het wettelijk kader

Terug